Rehabilitációs tevékenység terapeuta (09155007)

Amire felkészítünk

A 2020-as KSH statisztika alapján Európa lakosságának több mint húsz százaléka él valamilyen fogyatékossággal. Magyarországon is növekszik a krónikus ellátásra és rehabilitációra szoruló betegek/kliensek száma. A szolgáltatások elérhetősége mind területi megoszlás, mind szakterületek szerint egyenetlen. A rehabilitációs szolgáltatásokhoz való hozzáférés hiánya, illetve egyenlőtlenségei kedvezőtlenül befolyásolják az életminőséget.

A Rehabilitációs tevékenység terapeuta a rehabilitációs team tagja, akinek fő feladata, hogy közreműködésével képessé tegyék a különböző típusú akadályozottsággal élő személyeket a mindennapi tevékenységekben való részvételre. Az elkövetkező években az egészségügyi/szociális ellátás területén közel ezer szakemberre lesz szükség.

Intézményi gyakorlatokgyakorlat
R

Tananyagegység-rész neve: Kórházi / klinikai gyakorlat 1. TE/09-1/11: 80 óra

Feladat: Alapápolási, diagnosztikus és terápiás, invazív, továbbá gyógyszerelési feladatok elvégzése; non-invazív vizsgálat: vérnyomásmérés | pulzusmérés | a testhőmérséklet mérése | SpO2 mérése | EtCO2 mérése | osztályos gyógyszerelés felügyelettel.

Teljesíthető: Kórház belgyógyászati vagy általános sebészeti vagy ápolási fekvőbeteg osztályán, ami – alkalmasság esetén – a saját munkahelye is lehet.

R

Tananyagegység-rész neve: Rehabilitáció gyakorlat és portfólió RTT/RTTI-5: 160 óra

Feladat: Rehabilitációs szemléletű ápolás | A sérült, kiesett funkciók fejlesztése | A szenzomotoros funkciók fejlesztése (nagy és finommozgások, a koordináció, érzékelés, észlelés fejlesztése céljából gyakorló eszközökkel végzett feladatok; gyakorlóeszköz ismeret, alkalmazásuk lehetőségei, módszerek) | A kognitív funkciók fejlesztése (a gondolkodás, a térbeli-időbeli problémák javítása érdekében végzett gyakorlatok; gyakorló eszköz ismeret, – alkalmazásuk lehetőségei, módszerek)

Teljesíthető: rehabilitációs profilú intézményben vagy részlegen, a rehabilitációs team tagjaként, ami – alkalmasság esetén – a saját munkahelye is lehet.

Produktummal, beadandó feladattal teljesítendő feladatok
R

A portfólió, ami a vizsgázó haladásáról és/vagy eredményeiről, munkáiból összeállított dokumentum, amely magában foglalja a mentoráló gyakorlati oktató/gyakorlati oktatást végző által hitelesített gyakorlati munkanaplót. A portfólió az alábbi elemekből épül fel:

– legalább egy saját készítésű eszköz, vagy terv képi dokumentációja (segédeszköz, gyakorló eszköz)
– legalább egy saját készítésű kézműves produktum, képi dokumentációja
– legalább három anonim kliens rehabilitációs tevékenység terápiás interjújának dokumentálása
– legalább öt anonim kliens terápiás programjának/foglalkoztatásának vázlatos leírása
meghatározó élmények leírása a gyakorlati képzések alatt szerzett tapasztalatok alapján

Formai követelménye: minimum: 15 oldal maximum: 20 oldal, a képi anyag maximum a portfólió 20%-át teheti ki.

A kidolgozott portfólió minimum 5 oldal, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret és másfeles sortávolság, sorkizárt szerkesztés. A margótávolság a jobb oldalon 2,5 cm, a baloldalon 2,5 cm, az oldalszámok arab számokkal az oldallap alján szerepeljenek, tartalomjegyzék szükséges.

R

Eszközök, produktumok bemutatása

A vizsgázó a szakmai vizsga megkezdése előtt 30 nappal a saját készítésű eszközöket (segédeszköz, gyakorló eszköz), és a saját készítésű kézműves produktumokat szaktanárának bemutatja, a szaktanár azok elkészültét és megfelelőségét igazolja.

Mitől jó a mi képzésünk?

R

Képzési megoldások, munkaformák minden élethelyzetre

R

A részletfizetés lehetőségét kérés nélkül is biztosítjuk

R

Az elméleti képzés történhet online vagy személyes jelenléttel is

R

A gyakorlati képzés személyesen történik, demonstrációs termi és kórházi/klinikai környezetben

R

Az intézményi gyakorlóhelyet biztosítjuk

R

A képzés díját csökkenti, ha a gyakorlatot a saját – a feladatra alkalmas és a képzővel együttműködő – munkahelyeden töltöd

R

A díj tovább csökkenthető, ha a korábban megszerzett tudásod dokumentumokkal igazolod, vagy előzetes tudásmérés keretében sikeres felvételi vizsgát teszel

R

A foglalkozások szakmai tartalmához, a prezentációkhoz a hozzáférést folyamatosan biztosítjuk

R

Jelentkezhetsz Budapesten induló végig személyes jelenléttel megvalósítandó képzési csoportunkba, amennyiben az új ismeretek megszerzésére a hagyományos módszereket részesíted előnyben.

R

Választhatod az Online Plusz csoportot, amennyiben nyitott vagy az új ismeretszerzési technikákra. Ebben az esetben sem hagyunk teljesen magadra. Az online képzési rész kiegészül 6-8 alkalommal, amikor a személyes jelenléted feltétlenül szükséges. Különös tekintettel az elméletigényes gyakorlati foglalkozásokra..

Válaszd ki a Neked legmegfelelőbb képzési formát!

Képzési adatok

A szakképesítés neve, azonosítója:
Rehabilitációs tevékenység terapeuta (09155007)
A szakképesítés Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje:
MKKR 5.
A képzés megkezdésének feltételei:
Érettségi és foglalkozásegészségügyi szakellátó által kiállított alkalmassági igazolás

További információk
A képzés tartalma

| Egészségügyi etikai és betegjogi alapismeretek TE/09-1/1 | Kommunikáció alapjai TE/09-1/2 | Az emberi test felépítése, működése TE/09-1/3 | Egészségügyi terminológia TE/09-1/4 | Társadalomtudományi alapok TE/09-1/5 | Munka- és balesetvédelem, betegbiztonság TE/09-1/6 | Alapápolás-gondozás elmélete TE/09-1/7 | Gyógyszerelés TE/09-1/8 | Elsősegélynyújtási alapismeretek TE/09-1/9 | Komplex szimulációs gyakorlat TE/09-1/10 | Kórházi / klinikai gyakorlat 1. TE/09-1/11 | Neuromuszkuloszkeletális kórképek RTT/TFZ-1 | Pszichiátriai kórképek RTT/TFZ-2 | Tartós akadályozottsághoz vezető kórképek RTT/TFZ-3 | Gyógypedagógiai kórképek RTT/TFZ-4 | Akadályozottság RTT/TFZ-5 | A rehabilitációs tevékenység terápia alapismeretei RTT/RTTI-1 | Komplex akadálymentesítés RTT/RTTI-2 | Módszertani ismeretek RTT/RTTI-3 | Kreatív és művészeti jellegű terápiák RTT/RTTI-4 | Rehabilitáció gyakorlat és portfólió RTT/RTTI-5 | Vizsgamegelőző gyakorlati feladatok RTT/RTTI-6 |

Fontos tudni:
A képzés díját havi részletekben fizetheti a táblázat szerint.
A felnőttképző nem lehet vizsgaszervező.
A vizsgadíj meghatározásánál vizsgaszervezőnek figyelembe kell vennie a vizsga időpontjában érvényes minimálbér összegét, a vizsgatevékenységek számát, azok dolgi költségeit, továbbá a vizsgára jelentkezők létszámát is. A vizsgadíjat a vizsgaszervező számlázza a vizsgázónak, vélhetően 65-85 ezert Ft körüli összeg lesz.
A képesítő bizonyítványa birtokában betölthető munkakörökről, az elvégezhető feladatai kompetencia-határairól, továbbá a fizetési kategóriákba való besorolásáról hitelt érdemlő információt jelenlegi vagy jövőbeli munkáltatójától kaphat.

Ajánlatunk

Helyszín és megvalósítás: Budapest, személyes képzési formában, egészségügyi végzettségűeknek
Jelentkezési feltételek: érettségi, egészségügyi végzettséggel* egészségügyi alkalmasság

 • Kezdés: 2024.08.24.
 • időtartama: 2 félév (az állami képesítő vizsga kb. 3-5 héttel később)

Az intézményi gyakorlat az adott intézmény munkarendje szerint történik.

* pl. ápoló, gyakorló ápoló, ápolási asszisztens, egészségügyi asszisztens, gyógytornász, és a szociális gondozás és ápolás szakképesítései

Ütemezés: kéthetente szombaton 9-17 óráig

Képzés díja: 360.000,-
Részlet: 10 x 36.000

Helyszín és megvalósítás: Budapest, személyes képzési formában, egészségügyi előképzettség nélkül
Jelentkezési feltételek: érettségi és egészségügyi alkalmasság

 • Tervezett kezdés: 2024.10.05
 • Időtartam: 3 félév (az állami képesítő vizsga kb. 3-5 héttel később).
 • Ütemezés: 1 hétvége / hó

Az intézményi gyakorlat az adott intézmény munkarendje szerint történik.

Nem egészségügyi munkakörből érkezik
Képzés díja: 395.000,-
Részlet: 10 x 39.500,-

  Név*
  E-mail cím*
  Telefonszám*
  Képzési forma:*
  Fedezze fel a jövőt a Géniusz Plusz Oktatási KFT-vel!
  A Géniusz Plusz Oktatási KFT a felnőttképzés új dimenzióját kínálja. A Szakképzés 4.0 stratégia alapján kialakított programjaink a legújabb elméletek és gyakorlati technikák segítségével azonnal alkalmazható tudást nyújtanak, amelyek segítenek bővíteni karrierlehetőségeit és növelni piaci versenyképességét.

  A Géniusz Plusz Oktatási KFT-nél hiszünk a folyamatos fejlődésben és a körültekintő fejlesztésben. A részszakmák oktatását célzó projektjeink és szakképesítés megszerzésére irányuló képzéseink a legmagasabb szabványok szerint kerülnek kialakításra.

  Ne hagyja ki ezt a lehetőséget, hogy a legjobbaktól tanuljon! Vegye fel velünk a kapcsolatot, és fedezze fel, hogyan segíthetünk Önnek elérni céljait. Várjuk jelentkezését, hogy együtt építhessük a jövőt!

  Géniusz Plusz Oktatási KFT – Ahol a tudás találkozik a sikerrel.