A gondoskodó ember

Az önzetlen segítségnyújtás, az altruizmus mélyen gyökerezik, már az állatvilágban is megfigyelhető. Az ember, mióta csak közösségbe szerveződött, figyelmet fordít elesett társaira, amely számtalan módon megnyilvánulhat. Természetesnek vesszük, hogy a szülők óvják és nevelik gyermekeiket, de a segítségnyújtás egyik formája a betegeken való gondoskodás is, amely az idő elteltével egyre inkább intézményesült.
Míg kezdetben a családtagok kötelessége volt az idősek és betegek ápolása, a középkorban az egyház különböző szervezetei vállalták magukra ezt a feladatot. Szerzetesrendek alakultak, menedékházak, ispotályok, aggmenhelyek épültek. Az azóta eltelt évszázadok átformálták ugyan a szociális szférát, ám az emberekben a mai napig él a segítségnyújtásra irányuló tettvágy és alázat.

A mai gondozó

A társadalmi és gazdasági változások hatására a szociális célú intézmények mellett egyre nagyobb létjogosultságot nyert a házi betegápolás és gondozás. Történjen bárhol is, a gondozás legfontosabb elemei mindig a fizikai ellátás, az egészségügyi és mentálhigiénés gondozás, a foglalkoztatás és az érdekvédelem. A gondozó munkája tehát nem merül ki csupán a fizikai és egészségügyi szükségletek kielégítésének biztosításában, jóval túlmutat ezeken. Erre különösen alkalmas az otthoni ápolás, amelynek keretében a gondozó minden figyelmét egyetlen betegre képes fordítani.

Házi betegápolás és segítségnyújtás

Az idősebbek általában jobban kedvelik a gondozásnak ezt a módját, hiszen így saját otthonukban, megszokott körülmények között lábadozhatnak. A gondozó segítségükre van a napi feladatok elvégzésében, a háztartás vezetésében. Az ellátás ezen formája magában foglalja az egészségügyi ápolást is, amelyet a gondozó az orvossal kapcsolatot tartva végez. Egy megfelelően képzett gondozó szakellátási feladatokat is elláthat.
A gondozó feladata összetett, ezért mindenképpen szüksége van a megfelelő felkészítésre ahhoz, hogy képes legyen hatékonyan gyakorolni hivatását. Képzéseink között található gondozó és házi betegápoló tanfolyam, amelynek elvégzését követően akár külföldön is munkát vállalhat. A 200 órás képzésen nemzetközileg elfogadott tanúsítványt szerezhet, sőt a külföldi munka megszerzésében is segítségére lehetünk.

Bejegyzéseink

A hegesztés veszélyei

Számtalan különféle módszert alkalmaznak a hegesztés során, mindben közös azonban, hogy rejt magában veszélyeket, ha az előírásoktól eltérően, szakszerűtlenül végzik.

A magyar föld

Magyarország több mint kétharmada alkalmas mezőgazdasági tevékenységre, ráadásul igazán kedvezőek a feltételek is. A művelhető, sík területek aránya bőven átlagon felüli, az éghajlati viszonyok szintén megfelelőek a mezőgazdaság számára.

Információk

Érdeklődés képzések után

Telefon: +36 1 770 7835
E-mail: info@geniuszplusz.hu

Budapesti Iroda

1085 Budapest, József krt.69. földszint 15.
Telefon:+36 1 770 7112; +36 1770 7113

Esztergom

2500 Esztergom, Kiss János vezérezredes út 82.
Telefon: +36 1 770 7317; +36 1 770 7313