Termékdíj ügyintéző

A "Termékdíj ügyintéző (04115009) szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzésünk tájékoztatóját böngészi éppen. A szakképesítés a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) alapján: 5. szintű.


A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 9/A. § (1) bekezdés f) pont;

 • az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 17.§ (1) bekezdés i) pont


A feladatkör

Ahogy a programkövetelmény fogalmaz, "(...) A termékdíj ügyintéző feladata a magyarországi előállítás, valamint az Európai Unió és a har- madik országokkal folytatott áruforgalom kapcsán felmerülő termékdíjas feladatok ellátása, amelynek alapját a termékdíjas szabályok, a Kereskedelmi Vámtarifa szerinti árubesorolás, il- letve az adózás általános szabályaiban meghatározott kötelezettségek jelentik (...)"


A képzés megkezdhető

Érettségi végzettséggel + szakmai előlképzettséggel. Figyelembe vehető szakmai előképzettségek:

 • Vám, jövedéki és termékdíj asszisztens azonosítószám: 04115010 (jogelőd végzettségeket is figyelembe lehet venni)
 • Pénzügyi -Számviteli Ügyintéző – Szakmai azonosítószám: 5 0411 09 11 (jogelőd végzettségeket is figyelembe lehet venni)
 • Vállalkozási ügyviteli ügyintéző – Szakmajegyzék szerinti azonosítószám: 5 0411 09 02 (jogelőd végzettségeket is figyelembe lehet venni)
 • Logisztikai technikus – Szakmajegyzék szerinti azonosítószám: 5 1041 15 06 (jogelőd végzettségeket is figyelembe lehet venni)
 • Környezetvédelmi technikus – Szakmajegyzék szerinti azonosítószám: 5 0712 14 02 (jogelőd végzettségeket is figyelembe lehet venni) végzettséggel rendelkező személyek esetén további szakmai előképzettségi előírás nincs.
 • Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer-gyártó technikus – Szakmajegyzék szerinti azonosítószám: 5 0722 24 07 (jogelőd végzettségeket is figyelembe lehet venni) végzettséggel rendelkező személyek esetén további szakmai előképzettségi előírás nincs.
 • Hulladékfeldolgozó munkatárs – Szakmajegyzék szerinti azonosítószám: 4 0712 14 01 (jogelőd végzettségeket is figyelembe lehet venni) végzettséggel rendelkező személyek esetén további szakmai előképzettségi előírás nincs.
 • Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer-gyártó – Szakmajegyzék szerinti azonosítószám: 4 0722 24 06 (jogelőd végzettségeket is figyelembe lehet venni) végzettséggel rendelkező személyek esetén további szakmai előképzettségi előírás nincs.
 • Szakirányú felsőfokú (jogi, közgazdasági/gazdasági, pénzügyi, (vám)igazgatás-szervező, közszolgálati, hulladékgazdálkodási szakmérnök) végzettség.

Ebben az esetben egyéb feltétel nincs előírva.


A képzés megkezdhető még az alábbi feltételrendszerben is

Érettségi végzettség + 6 hónap előzetes szakmai gyakorlat.

"(...)

a)    időtartama legalább 6 hónap, amely egybefüggő időtartam és nem számít bele a GYED, a GYES, illetve a tartalékos katonai, valamint polgári szolgálati ideje,
b)    Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál termékdíj ellenőrzési szakterületen vagy termékdíj ügyben adóhatóság előtti képviseletet ellátó vagy tanácsadási tevékenységet folytató gazdálkodó szer- vezetnél (termékdíj képviseleti, adótanácsadói iroda, könyvelői iroda), vagy vámügyi tevékeny- séget végző gazdálkodónál, logisztikai szolgáltatónál, jövedéki tevékenységet végző gazdálko- dónál teljesítendő,
c)    az eltöltött gyakorlati időt hitelt érdemlően igazolja (a szakmai gyakorlat igazolás tartalmazza a szakmai gyakorlat idejét, a szakmai gyakorlat alatt ellátott termékdíjas szakmai feladatokat és/vagy a betöltött munkakört)
d)    szakmai gyakorlat abban az esetben tekintendő igazoltnak, ha
•    termékdíj ügyintéző, vámügyintéző, jövedéki ügyintéző, logisztikai ügyintéző, szállít- mányozó, raktárvezető munkakörben került foglalkoztatásra vagy
•    nemzeti Adó és Vámhivatal állományának tagja és termékdíj ellenőrzési munkatevé- kenységet végzett
•    külön munkaköri besorolás hiányában termékdíj fizetési kötelezettség teljesítésével ösz- szefüggő munkatevékenységet végzett.

(...)"


Induló csoportjaink

A végig személyes jelenlétet igénylő, kényelmes ütemezésű csoportunkat akkor ajánljuk, ha a hagyományos képzési formánál szeretne maradni.

 • Helyszín: Budapest.
 • Beiratkozás: 2023. 09.30-ig folyamatosan.
 • Megnyitó: 2023.10.07.
 • Időtartam: 2023. 10.14–2024.05.25. (az állami képesítő vizsga kb. 4-6 héttel később)
 • Átlagos ütemezés: 2 szombat / hó, 9:00-től maximum 17 óráig.
 • Részletes ütemezés: Az órarendhez kattintson IDE!
 • A képzés díja: 240.000,- Ft. A kamatmentes havi részletfizetés lehetőségét biztosítjuk.


Fontos tudni!

 • A képzés díját havi részletekben fizetheti.
 • A felnőttképző nem lehet vizsgaszervező, ezért a díj a vizsgadíjat nem tartalmazza.
 • A vizsgadíj meghatározásánál vizsgaszervezőnek figyelembe kell vennie a vizsga időpontjában érvényes minimálbér összegét, a vizsgatevékenységek számát, azok dolgi költségeit, továbbá a vizsgára jelentkezők létszámát is. A vizsgadíjat a vizsgaszervező számlázza a vizsgázónak, vélhetően 55-85 ezert Ft körüli összeg lesz.

| Hulkó Gyula Péter projektvezető: +36 1 770 7315 | hulko.gyula@geniuszplusz.hu |
| Tóth Erika projektasszisztens: +36 1 770 7316 | toth.erika@geniuszplusz.hu |


Géniusz Plusz Oktatási KFT. (ny.t.sz.: B/2020/000867; engedélyszám: E/2020/000015)