Munkavédelmi technikus (001162/2015/A049) OKJ 52 862 01

A szakképesítéssel Ön munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozásúként (FEOR 3163) munkavédelmi technikus, baleset-elhárítási megbízott, balesetvédelmi és üzembiztonsági megbízott, balesetvizsgáló (munkahelyi), munkavédelmi előadó, munkavédelmi megbízott, üzembiztonsági megbízott munkaköröket tölthet be legjellemzőbben.

A képzés célja

A képzés célja olyan szakember képzése, aki a nemzetgazdaság valamennyi ágazatában alkalmazható kompetenciákkal rendelkezik a munkahelyi egészség és biztonság megvalósításához szükséges tevékenységek területén.
Elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálást.
Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez.
A képzés elvégzése után a résztvevő képes lesz:

 • szakmai munkájával, a munkáltató munkahelyi vezetőivel, szakembereivel, munkavédelmi képviselőivel, munkavállalóival együttműködni, hozzájárulni a munkával összefüggő balesetek és megbetegedések előfordulásának megelőzéséhez,
 • közreműködni a munkáltatók munkavédelmi feladatainak megvalósításában, elvégezni azokat a munkavédelmi feladatokat, melyek középfokú munkavédelmi szakképesítéssel láthatók el,
 • a munkavédelmi jogszabályok, szabványok, üzemeltetési dokumentációk tartalmát feldolgozni, a szükséges intézkedéseket kezdeményezni és kidolgozni,
 • megismertetni a munkáltatókkal, munkavállalókkal, munkavédelmi képviselőkkel a munkavédelmi feladatokat, jogokat és kötelezettségeket, azok megvalósítását kezdeményezni és támogatni,
 • közreműködni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeinek megteremtésében, a tárgyi, személyi és szervezési feltételeket biztosítani,
 • feltárni a veszélyforrásokat, azonosítani és értékelni a veszélyeket, elősegíteni a kockázatok kezelését,
 • közreműködni a munkáltatók munka-egészségügyi feladatai végrehajtásának megszervezésében, együttműködni a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal a munka-egészségügyi feladatok megvalósítása során,
 • közvetíteni a munkáltatók és a munkavállalók felé a munkahelyi egészségmegőrzés értékrendszerét.

Teljesítendő modulok

 • 11253-12 Munkavédelmi menedzsment
 • 11254-12 Munkavédelmi kockázatértékelés
 • 11255-12 A munkavégzés biztonsága
   

Jelentkezési feltételek

 • Iskolai végzettség: érettségi.
 • Egészségügyi alkalmasság szükséges, azt foglalkozás-egészségügyi ellátó szolgálat állapíthatja meg.

Helyszín, képzés kezdete

Város / szervezési mód / Időkeret Ütemterv Oktatás Vizsgák
Budapest (2020.08.15-2021.03.31 2 szombat / hó 240.000 80.000

Jelentkezzen, hogy elküldhessem a képzési programmal és a tanfolyam menetével kapcsolatos részletes tájékoztatást!


Hulkó Gyula Péter

projektvezető

E-mail: hulko.gyula@geniuszplusz.hu

Telefon: +36 1 770 7315; +36 70 885 7666