Mélyépítő technikus képzés(E-001162/2015/A087)

Azonosító: OKJ 54 582 04
A képzés célja:

A képzés célja olyan szakember képzése, aki önállóan vagy mérnöki irányítással épületek és más építmények terveinek készítésével, az épületek és építmények építésével, felújításával, átalakításával, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el.
Sikeres vizsgája után a résztvevő képes lesz:

 • rendszerezni a különböző építőanyagok tulajdonságait és gyártási folyamatát, térbeli testeket síkban ábrázolni: vetületben, axonometriában, perspektívában
 • szabadkézi vázlatot készíteni, arányosítani, mérni, ellenőrizni
 • irányítás mellett terveket, tervrészleteket szerkeszteni
 • számítógéppel segített tervezői programokat használni
 • meghatározni a statikailag határozott tartók támaszerőit, igénybevételeit
 • megérteni az építőipari alapfogalmakat
 • építmények, épületek kitűzése során használni a vízszintes- és magasság mérés eszközeit, műszereit, a mérési jegyzőkönyvek alapján feldolgozni a mérési eredményeket
 • megérteni az alapozási módokat, értelmezni az alépítményi szigeteléseket
 • rendszerezni a függőleges teherhordó és nem teherhordó szerkezeteket
 • rendszerezni a vízszintes, íves és ferde teherhordó szerkezeteket
 • alépítményi munkákat végezni
 • húzásra és nyomásra ellenőrizni és méretezni a szerkezeteket
 • rendszerezni az építési beruházási folyamatokat
 • tisztában lenni a síkalapok fajtáival és alkalmazási lehetőségeivel
 • tisztában lenni a mélyalapok fajtáival és alkalmazási lehetőségeivel
 • szabadkézzel tervrészletet készíteni, irányítás mellett terveket, tervrészleteket szerkeszteni, rajzolni a szabványos jelölések alkalmazásával
 • hajlításra és nyírásra ellenőrizni és méretezni a szerkezeteket, értelmezni a tartók alakváltozásait
 • ellenőrizni és méretezni a mélyépítési vasbeton szerkezeteket, értelmezni az alakváltozással, repedéssel kapcsolatos követelményeket
 • részt venni a közvetett, illetve közvetlen talajfeltárási munkák irányításában
 • szakmai idegen nyelven kommunikálni, idegen nyelvű szakmai szöveget értelmezni
 • közreműködni a kivitelezés térbeli és időbeli szervezésének tervezésében, aktualizálásában
 • részt venni az építési terület kialakításában, az építési területre történő felvonulás, levonulás megszervezésében
 • sík- és mélyalapozási munkálatokat végezni
 • betartani, betartatni a munkavédelmi és egészségvédelmi előírásokat

Teljesítendő modulok:

 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11497-12 Foglalkoztatás I.
 • 11636-16 Építőipari ágazati ismeretek
 • 11637-16 Építész technikus közös ismeretek
 • 11641-16 Mélyépítő technikus ismeretek
 • 11642-16 Mélyépítő technikus feladatok

Jelentkezési feltételek:

 • Szükséges iskolai végzettség:Érettségi
 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt előgyakorlat: nincs
 • Egyéb: egészségügyi alkalmasság foglalkozás egészségügyi szakellátó igazolásában

Tanfolyami adatok:

 

Helyszín

Tervezett kezdés

Időtartam, ütemezés

Részvételi díj/Ft

Vizsgadíj/Ft

Budapest 2020.09.05.

Egyéni gyakorlattal: havi egy- két hétvége,

12 hónap 2 félév

480.000,- 90.000,-
Budapest 2020.09.05.

A már gyakorlattal rendelkezők részére:

Előzetes tudásszint felmérésével havi egy hétvége.

(az előzetes tudásszintfelmérés ára :

15.000,- Ft )

12 ónap 2 félév

500.000,- 90.000,-
Budapest 2020.09.05.

Gyakorlattal: havi 2 hétvége;

12 hónap 2 félév

580.000,- 90.000,-

 

Részletfizetés/kedvezmények:

 • képzésünknél lehetőség van a havi kamatmentes részletfizetésre.
 • A tandíj egyösszegű befizetésevel  5 % kedvezmény jár a tandíj összegéből

A jelentkezés 3 lépése:

 

I. Jelentkezés ONLINE

 A leggyorsabb megoldás. Fizetési kötelezettsége nem lesz, az csak a szerződéssel keletkezik.

 II. Dokumentumok bekérése, előzetes tudásszint felmérés, kompetenciamérés

Az eljárás keretében elsősorban a bemeneti feltételek meglétét vizsgáljuk. A dokumentumok elemzésén túl azonban írásbeli teszt megírását is kérheti a képzés anyagából, amelynek segítségével szakmai készségeit és személyes kompetenciáit vizsgáljuk.. Az összesített eredmény a személyre szóló óraszámok meghatározását eredményezi. Kialakítjuk az Ön személyes haladási ütemtervét óraszámokkal, képzési helyszínekkel. Szükséges dokumentumok: bizonyítványok és részletes szakmai önéletrajz.

Használja ki a lehetőséget, spóroljon képzési napjain, ezzel utazási költségein!

 III. A felnőttképzési szerződés megkötése


A személyes képzési program ismeretében, egyeztetett időpontban kerül sor a felnőttképzési szerződés megkötésére. A szerződés teljesítése ezt követően, a megállapodás szerinti részletes szabályozás alapján történik.