Magasépítő technikus képzés( E-001162/2015/A086)

Azonosító: OKJ 54 582 03A képzés célja:

A képzés célja olyan szakember képzése, aki önállóan vagy mérnöki irányítással épületek és más építmények terveinek készítésével, az épületek és építmények építésével, felújításával, átalakításával, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el.
Sikeres vizsgája után a résztvevő képes lesz

 • rendszerezni a különböző építőanyagok tulajdonságait és gyártási folyamatát
 • térbeli testeket síkban ábrázolni: vetületben, axonometriában, perspektívában
 • szabadkézi vázlatot készíteni, arányosítani, mérni, ellenőrizni
 • irányítás mellett terveket, tervrészleteket szerkeszteni
 • számítógéppel segített tervezői programokat használni
 • meghatározni a statikailag határozott tartók támaszerőit, igénybevételeit
 • megérteni az építőipari alapfogalmakat
 • építmények, épületek kitűzése során használni a vízszintes és magasság mérés eszközeit, műszereit, a mérési jegyzőkönyvek alapján feldolgozni a mérési eredményeket
 • megérteni az alapozási módokat, értelmezni az alépítményi szigeteléseket
 • rendszerezni a függőleges teherhordó és nem teherhordó szerkezeteket
 • rendszerezni a vízszintes, íves és ferde teherhordó szerkezeteket
 • alépítményi munkákat végezni
 • felépítményi munkákat végezni
 • húzásra és nyomásra ellenőrizni és méretezni a szerkezeteket
 • rendszerezni az építési beruházási folyamatokat
 • megkülönböztetni a tetők, fedélszerkezetek típusait és a tetőfedések fajtáit
 • szabadkézzel tervrészletet készíteni, irányítás mellett terveket, tervrészleteket szerkeszteni, rajzolni a szabványos jelölések alkalmazásával
 • hajlításra és nyírásra ellenőrizni és méretezni a szerkezeteket, értelmezni a tartók alakváltozásait
 • ellenőrizni és méretezni a magasépítési vasbeton szerkezeteket, értelmezni az alakváltozással, repedéssel kapcsolatos követelményeket
 • alkalmazni a tervezés, kivitelezés során az örökségvédelemre vonatkozó jogszabályokat
 • szakmai idegen nyelven kommunikálni, idegen nyelvű szakmai szöveget értelmezni
 • közreműködni a kivitelezés térbeli és időbeli szervezésének tervezésében, aktualizálásában
 • számítógéppel segített tervezői programokat alkalmazni
 • értelmezni a technológiai terveket, előírásokat
 • betartani, betartatni a munkavédelmi és egészségvédelmi előírásokat

Teljesítendő modulok:

 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11497-12 Foglalkoztatás I.
 • 11636-16 Építőipari ágazati ismeretek
 • 11637-16 Építész technikus közös ismeretek
 • 11638-16 Magasépítő technikus ismeretek
 • 11639-16 Magasépítő technikus feladatok

Jelentkezési feltételek:

 • Szükséges iskolai végzettség:Érettségi
 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt előgyakorlat: nincs
 • Egyéb: egészségügyi alkalmasság foglalkozás egészségügyi szakellátó igazolásában

Tanfolyami adatok:

 

Helyszín

Tervezett kezdés

Időtartam, ütemezés

Részvételi díj/Ft

Vizsgadíj/Ft

Budapest

2020.12.19.

Létszám betelt.

Egyéni gyakorlattal: havi egy- két hétvége,

 2 félév

480.000,- 90.000,-
Budapest

2020.12.19.

Létszám betelt.

A már gyakorlattal rendelkezők részére:

Előzetes tudásszint felmérésével havi egy-két hétvége.

(az előzetes tudásszintfelmérés ára :

15.000,- Ft )

 2 félév

500.000,- 90.000,-
Budapest

2020.12.19.

Létszám betelt.

...

Gyakorlattal: havi 2 hétvége;

 2 félév

580.000,- 90.000,-

 

Részletfizetés/kedvezmények:

 • képzésünknél lehetőség van a havi kamatmentes részletfizetésre.
 • A tandíj egyösszegű befizetésevel  5 % kedvezmény jár a tandíj összegéből

A jelentkezés 3 lépése:

 

I. Jelentkezés ONLINE

 A leggyorsabb megoldás. Fizetési kötelezettsége nem lesz, az csak a szerződéssel keletkezik.

 II. Dokumentumok bekérése, előzetes tudásszint felmérés, kompetenciamérés

Az eljárás keretében elsősorban a bemeneti feltételek meglétét vizsgáljuk. A dokumentumok elemzésén túl azonban írásbeli teszt megírását is kérheti a képzés anyagából, amelynek segítségével szakmai készségeit és személyes kompetenciáit vizsgáljuk.. Az összesített eredmény a személyre szóló óraszámok meghatározását eredményezi. Kialakítjuk az Ön személyes haladási ütemtervét óraszámokkal, képzési helyszínekkel. Szükséges dokumentumok: bizonyítványok és részletes szakmai önéletrajz.

Használja ki a lehetőséget, spóroljon képzési napjain, ezzel utazási költségein!

 III. A felnőttképzési szerződés megkötése


A személyes képzési program ismeretében, egyeztetett időpontban kerül sor a felnőttképzési szerződés megkötésére. A szerződés teljesítése ezt követően, a megállapodás szerinti részletes szabályozás alapján történik.