Házi betegápoló, gondozó tanfolyam /+nyelv

A tanfolyam elvégzése után segítséget tudunk nyújtani a külföldi elhelyezkedésben (Ausztria, Németország, Svájc). Ebben az esetben az alapszintű nyelvi ismeret elengedhetetlen követelmény.


Képesítés:

Házi betegápoló, gondozó (200 órás) - Nem OKJ-s tanfolyam.

A küföldi elhelyezkedésnél a minimum 200 órás tanfolyamot fogadják el.

A házi betegápoló, gondozó feladatait az alábbiakban ismertetjük.

A tanfolyam célja, hogy olyan szakembereket képezzünk, akik hatékonyan el tudják látni ezeket a feladatokat.

 • Megismerni az ember alapvető szükségleteit és azok rendszerét a különböző életkorok szerint.
 • Megszerezni azokat a készségeket és gyakorlati jártasságokat, amelyek az eltérő életkorúak ápolási és gondozási szükségleteinek kielégítéséhez kellenek.
 • Megtanulni az esetlegesen bekövetkező baleset által okozott sérülések minimalizálásához szükséges gyors és minden esetben szakszerű beavatkozás képességét.
 • Megismerni a környezetvédelmi problémákat, a téma főbb területeit, valamint olyan környezettudatos viselkedést kialakítani, amely a hétköznapok során, a mindennapi életvitelben is tartható.
 • A feladatok lelkileg megterhelőek lehetnek, ezért fontos, hogy növeljük a résztvevők lelki teherbírását, fokozzuk konfliktuskezelő és problémamegoldó képességeiket.

A tanfolyam elvégzése után segítséget tudunk nyújtani a külföldi elhelyezkedésben (főként német nyelvterületen: Ausztriában, Németországban, Svájcban).

A külföldi elhelyezkedéshez az alapszintű nyelvismeret elengedhetetlen követelmény.

 

A gondozó munkájának hátteréről

Tőlünk nyugatabbra már bevett szokás, hogy a gondozó saját otthonában segíti a betegek lábadozását. Az utóbbi időszak változásai – a társadalom elöregedése, az egészségügyi és szociális ellátórendszer átalakulása – okán Magyarországon is egyre nagyobb az érdeklődés a házi betegápoló vagy a gondozó munkája iránt. Mivel az egészségügyi intézmények kapacitása nem teszi lehetővé a hosszas ápolást, előtérbe került az otthoni ellátás, amelyben egyre nagyobb szerep jut a szakképzett gondozó számára, aki az esetek nagy részében orvosi segítség nélkül, ám az orvossal kapcsolatot tartva, is képes ellátni feladatait, amelyek a felügyelettől a szociális gondozáson át egészen a szakápolásig terjedhetnek. Az ellátottak számára a felépülést sokszor segíti az ismerős és megnyugtató légkör, különösen igaz ez az idősek esetében, akik nem szívesen válnak meg az otthoni környezetüktől. Nemcsak ezért szokták igénybe venni a gondozó szolgáltatásait. A túlterhelt egészségügyi rendszerben megeshet, hogy az ellátottak úgy érzik, nem foglalkoznak velük eleget. Ezzel szemben az otthoni ápolás alatt a gondozó minden figyelmét egyetlen betegre tudja fordítani.
 

A gondozó számára szükséges készségek

A megfelelő szaktudás mellett a házi ápolás számos egyéb készséget is igényel. Az ellátott és a gondozó között személyes, bizalmi viszony áll fenn. Ezért fontos, hogy az ápoló ennek megfelelően tudjon kapcsolatot kialakítani és kommunikálni a páciensekkel. Megtörténhet, hogy a gondozói munka során olyan élethelyzetek adódnak, amelyek pszichésen és érzelmileg is nagy súlyt helyeznek az ápoló vállára. Ezek kezelése szintén tanulható, fejleszthető. Az ellátottak számos módon megélhetik betegségüket, és ebből kifolyólag hangulatuk és reakcióik is eltérőek lehetnek. Fontos, hogy a gondozó felkészülten tudja kezelni az esetleges konfliktusokat. A képzés során ezen készségek megszerzésére nagy hangsúlyt fektetünk.

 

A házi betegápoló, gondozó képzés teljesítendő moduljai:

 •     Szociális készségfejlesztés és a segítő kapcsolat kommunikációja (tréning)
 •     Az emberi szükségletek rendszere és változásai (ápolás-gondozás tervezése)
 •     A gondozás és ápolás elmélete és gyakorlata
 •     Első ellátás, elsősegély-nyújtás
 •     Környezeti, fenntarthatósági ismeretek

Jelentkezési feltételek:

 • Szükséges iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Előírt előgyakorlat: nem szükséges

Óraszám:

 • Elmélet: 80 tanóra
 • Gyakorlat: 120 tanóra
 • Összesen: 200 tanóra

 A tanfolyam zárása:

- A tananyagegységek sikeres teljesítése esetén a hallgatóknak lehetősége van záróvizsgát tenni.

- A záróvizsgán belül a hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteikről adnak számot egy meghatározott tételsor alapján.

- Sikeres vizsga eseten a vizsgáztató intézmény tanúsítványt állít ki.

Tanfolyami adatok:

Tanfolyam

Helyszín

Tervezett kezdés

Időtartam, ütemezés

Részvételi díj 
+vizsgadíj
(bruttó árak)

Házi betegápoló, gondozó

(intenzív)

Budapest

 

2018.09.15..

 

5 hónap
(Havi egy hétvége szombat-vasárnap)

95.250 Ft
(havi 23.812 Ft ( 4 részlet))

+9.900 Ft vizsgadíj

Házi betegápoló, gondozó + német alap modul 60 óra

(intenzív)

Budapest

 

2018.09.15..

5 hónap
(Havi két hétvége szombat-vasárnap)
171.450 Ft
(havi 34.290 Ft(5 részlet))

+ 9.900 Ft vizsgadíj

 

Részletfizetés:

 • Lehetőséget biztosítunk a kamatmentes részletfizetésre, amely három részletben, havonta történik.

 


A házi betegápoló, gondozó  képzésre való jelentkezés 2 lépése:

 

I.  Jelentkezés ONLINE

Mindössze néhány perc alatt jelentkezhet képzésünkre online. Ebben az esetben nem lesz fizetési kötelezettsége egészen a képzési szerződés aláírásáig.

II. A felnőttképzési szerződés megkötése

A személyes képzési program ismeretében, egyeztetett időpontban kerül sor a felnőttképzési szerződés megkötésére. A szerződés teljesítése ezt követően, a megállapodás szerinti részletes szabályozás alapján történik.

Házi betegápoló, gondozó

Házi betegápoló, gondozó + nyelv

 

Házi betegápoló, gondozó tanfolyam