Foglalkozásegészségügyi szakápoló (OKJ 55 723 06; E-001162/2015/A010)

Ajánljuk mindazoknak, akik – jelenleg szakképesítés nélkül – vesznek részt a foglalkozás-egészségügy preventív, klinikai, egészségmegőrzési, és egészségfejlesztési feladataiban, mostani, vagy leendő munkahelye foglalkozásegészségügyi alapellátó, szakellátó, vagy központ.

Teljesítendő modulok és a modulzárás módja

  • 11144-16 Foglalkozás-egészségügyi szakápolás: gyakorlati és szóbeli

A képzés megkezdésének feltételei

  • Iskolai végzettség: érettségi és OKJ szerinti ápoló. A feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett ápolói szakképzettséget.
  • Egészségügyi alkalmasság: foglalkozásegészségügyi szakellátó igazolása szükséges

Helyszín, kezdés, ütemezés felvételi nélkül

Város Kezdete Vége Átlagos ütemezés Oktatás Vizsgák
Budapest 2020.03.28 2021.02.28 2 szombat / hó 240.000 80.000

A frontális képzési alkalmak 900-tól maximum 1720-ig tartanak. A komplex szakmai vizsga a képzés végét követő 40. napig esedékes.

A gyakorlatot intézményünk biztosítja, de teljesíthető egyénileg is, amennyiben a fogadó gyakorlati képzést nyújtó szervezet a feltételeknek megfelel, továbbá a Képzővel együttműködik.További felvilágosítás Tanulmányi Osztályunkon: