Foglalkozásegészségügyi szakápoló (E-001162/2015/A010)

Azonosító: OKJ 55 723 06


Pályatükör:

A foglalkozás-egészségügyi szakápoló részt vesz a foglalkozás-egészségügy preventív, klinikai, egészségmegőrzési,és egészségfejlesztési feladataiban. Tevékenységét foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatnál, szakellátó helyen vagy központban végzi. Részt vesz a foglalkozás-egészségügy preventív, klinikai, egészségmegőrzési, egészségfejlesztési feladatokban, a foglalkozási betegségek felismerésében, kezelésében, a munkavégzésből, munkakörnyezetből származó egészségkárosító kóroki tényezők észlelésében, munkahelyek munkaegészségügyi feladatainak ellátásában, adminisztrációs, kommunikációs, adatszolgáltató tevékenységben. A foglalkozás-egészségügyi szakápoló, mint a foglalkozás-egészségügyi team tagja, feladatait részben önállóan, részben pedig a foglalkozás-egészségügyi szakorvos utasítására vagy vele együttműködve végzi.

Célunk, olyan felkészült egészségügyi szakdolgozó képzése, aki sikeres szakmai vizsgája után képes lesz:

 • a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok primer preventív tevékenységében közreműködni
 • külön jogszabályokban meghatározott munkaköri, szakmai, egészségi alkalmassági vizsgálatok végzésében közreműködni, a munkavállalók szakorvosi vizsgálatát megszervezni
 • a foglalkozási megbetegedések felismerésében, kezelésében részt venni
 • a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók gondozásában közreműködni
 • külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentésében és kivizsgálásában közreműködni
 • a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálatában közreműködni
 • a helyszíni (általános és foglalkozás-specifikus) higiénés vizsgálatok végzésében közreműködni, hiányosságok esetén felhívni az érintettek figyelmét a munkahigiénés/foglalkozásegészségügyi/munkabiztonsági/kémiai biztonsági/élelmiszerbiztonsági/járványügyi szabályok betartására
 • a munkavállalók, álláskeresők, tanulók munkájával felmerülő kockázatokról, a megelőzés lehetőségéről, az egyéni védőeszközök használatáról tájékoztatást, felvilágosítást adni, tanácsadást végezni
 • népegészségügyi programok szervezésében közreműködni
 • a munkakörhöz kötött és nem kötött védőoltások beadásában részt venni,
 • az elsősegélynyújtás, sürgősségi orvosi ellátás megszervezésében és a munkatársi elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében közreműködni
 • a balesetek és egyéb oxiológiai esetek elsődleges ellátásában közreműködni
 • a munkavállalók foglalkozási rehabilitációjának megvalósításában

Teljesítendő modulok:

 • 11144-16 Foglalkozásegészségügyi szakápolás
 • Összevont munkaköri gyakorlat
  • Üzemorvosi szolgálat
  • Foglalkozás egészségügyi szakellátás
  • Szakmai és egészségügyi alkalmassági szakellátás

Jelentkezési feltételek:

 • Szükséges iskolai végzettség: érettségi
 • Szakmai előképzettség, a felsoroltak bármelyike: 55 723 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés és az 54 5012 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, valamint Okleveles ápoló (egyetemi végzettség), Okleveles ápoló (MSc), Egyetemi okleveles ápoló, Ápoló (BSc), Ápoló (főiskolai végzettség), Diplomás ápoló végzettség.
 • Egyéb: foglalkozásegészségügyi szakellátó igazolása és Hepatitis B elleni oltottság.

Tanfolyami adatok:

Helyszín Típus Időtartam Elmélet Gyakorlat Óraszám
Budapest
Normál 2 félév Kedd, szerda, csütörtök 15.30-19.30 Kedd, szerda, csütörtök 8.00-13.00

E: 250

Gy: 250

Budapest Intenzív 1 félév Hétfőtől péntekig: 9.00-14.00 Hétfőtől péntekig: 9.00-14.000
Budapest Havi 1 hétvége 3 félév Szombat és vasárnap: 9.00-16.00 Egyéni beosztással.

 

Beiratkozás határideje: 2017.07.31.

A képzés a beiratkozást követő hónapban indul.


Pénzügyi kondíciók:

A) verzió: Saját munkahelyen töltött gyakorlattal, a gyakorlat egyéni ütemezés szerinti teljesítésével:

 • Részvételi díj: 240.000,- Ft
 • Vizsgadíj: 70.000,-Ft

A részvételi díj az elméleti képzés, a vizsgamegelőző gyakorlati feladat díját tartalmazza.

A gyakorlati területek, az ott végzendő feladatok felsorolását, valamint a teljesítendő maximális óraszámokat is tartalmazó szerződést jelentkezését követően megküldjük az intézménynek.

B) verzió: Központi gyakorlatszervezéssel és beosztással:

 • Részvételi díj: 320.000,- Ft
 • Vizsgadíj: 70.000,-Ft

A részvételi díj az elméleti és a teljes gyakorlati képzés, a vizsgamegelőző gyakorlati feladat díját tartalmazza.