Ergoterapeuta (E-001162/2015/A021)

Azonosító: OKJ 54 726 03


Pályatükör:

Az ergoterapeuta az orvosi és a gyógypedagógiai rehabilitáció területén - a team-vezető irányítása alatt-önállóan végzi az akadályozott emberek kiesett, illetve megmaradt funkcióinak fejlesztését, a mindennapi élet tevékenységeinek gyakoroltatása kapcsán. Tevékenysége során legfontosabb célja, a rehabilitációban részt vevő ember segítése (sajátos módszerekkel és technikákkal), a lehető legmagasabb szintű önállóság, és életminőség elérésének érdekében.

Célunk, olyan felkészült egészségügyi szakdolgozó képzése, aki sikeres szakmai vizsgája után képes lesz:

 • Egyéni és csoportos foglalkozásokat vezetni
 • Tanácsot adni a kliensnek és a hozzátartozóknak a szociális ellátás lehetőségeiről
 • Közreműködni a team tagjaival a rehabilitációs terv kidolgozása és végrehajtása során
 • Felmérni a kliens állapotát különböző állapotfelmérő tesztek alkalmazásával
 • Ergoterápiás tervet készíteni, és azt végrehajtani
 • Az ADL-funkciók gyakoroltatása során különböző technikákat és módszereket alkalmazni
 • Tanácsokat adni, és konkrét segítséget nyújtani a kliens környezetének akadálymentesítése érdekében

Teljesítendő modulok:

 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 • 11110-16 Egészségügyi alapismeretek
 • 11221-16 Alapápolás
 • 11222-16 Klinikumi ismeretek
 • 11635-16 Egészségügyi assziszensi feladatok
 • 11135-16 Rehablitációs ismeretek
 • 11136-16 Akadályozottság, korlátozottság
 • 11137-16 Ergoterápia

Jelentkezési feltételek:

 • Szükséges iskolai végzettség: érettségi
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
  Előírt előgyakorlat: nem szükséges
 • Egyéb: egészségügyi alkalmasság a foglalkozásegészségügyi ellátó szolgálat által igazolva.

Tanfolyami adatok:

 • Helyszín: Budapest
 • Beiratkozási határidő: 2017.07.31.
 • Időtartam: 4 félév
 • Ütemezés: havonta 1 x 2 nap. Egy teljes hétvége.
 • Óraszám: 1200 tanóra (elmélet: 600 tanóra; gyakorlat: 600 tanóra).

Pénzügyi kondíciók:

 A) verzió: Saját munkahelyen töltött gyakorlattal, a gyakorlat egyéni ütemezés szerinti teljesítésével:

 • Részvételi díj: 340.000,- Ft

 • Kamatmentes részletfizetés
 • Vizsgadíj: 80.000,- Ft

 • A részvételi díj az elméleti képzés, a vizsgamegelőző gyakorlati feladat, díját tartalmazza

B) verzió: Központi gyakorlatszervezéssel és beosztással:

 • Részvételi díj: 420.000,- Ft

 • Kamatmentes részletfizetés
 • Vizsgadíj: 80.000.-Ft

 • A részvételi díj az elméleti és a teljes gyakorlati képzés, a vizsgamegelőző gyakorlati feladat,  díját tartalmazza.


 


 


Ergoterapetua képzés