Egészségügyi gyakorlatvezető (E-001162/2015/A019)

OKJ 55 720 01

Kiknek ajánljuk?

Ajánljuk mindazoknak, akik a különböző ellátási, szolgáltatási területeken, gyakorlati oktatás keretében, a szakmai elméleti képzéssel és a szakképzési dokumentumokkal összhangban megfelelően felkészítik az egészségügyi szakképzés tanulóit, résztvevőit a választott hivatásuk gyakorlására, a szükséges szakmai kompetencia megszerzésére.

Sikeres vizsgája után az egészségügyi gyakorlatvezető képes lesz:

  • gyakorlati munkaprogramot összeállítani;
  • segíteni a tanulási nehézséggel küzdő tanulót;
  • a tanulót objektíven értékelni;
  • reflektíven gondolkodni;
  • modern oktatási módszereket alkalmazni és IKT eszközöket használni;
  • a tanulót megfelelően motiválni;
  • tanulói csoportot irányítani;
  • szakmai vizsgát előkészíteni;
  • dokumentumokat elemezni, eredményeket feldolgozni;
  • a tanuló képességeit fejleszteni;
  • tanítási– tanulási folyamatot logikusan felépíteni.

Tanfolyami összefoglaló

Iskolai végzettség: érettségi

Szakmai előképzettség: Országos Képzési Jegyzék (OKJ) előtti, illetve OKJ-ban szereplő egészségügyi szakképesítés

Előírt gyakorlat: 3 év egészségügyi munkakörben eltöltött gyakorlat

Egészségügyi alkalmasság: foglalkozásegészségügyi szakellátó igazolása szükséges

Helyszín

Fontos dátumok, határidők

Időtartam és ütemezés

Központi gyakorlat esetén

Egyéni gyakorlat esetén

Jelentkezés

Beiratkozás

Első nap

Tervezett vizsga

Budapest

folyamatos

folyamatos

2018.09.29

2019. június-július

2 félév: 1 szombat-vasárnap/hó

340.000,-

270.000,-

Részletfizetés

10 x 34.000,-

10 x 27.000,-

Vizsgadíj

70.000,-

70.000,-

Jelentkezése után megkapja az adott képzési csoport részletes menetrendjét, amely tartalmazza a program kivonatát, a gyakorlaton teljesítendő feladatokat, és a hozzájuk rendelt óraszámokat. Útmutatónk segítségére lesz a gyakorlat egyéni megszervezésében is. A képzés során, amelyet a jelentkezési határidőt követően 10-15 nappal indítunk megfelelő létszám esetén, az alábbi tananyagegységek követelményeit oktatjuk felkészült előadók és demonstrátorok segítségével.

  • 11125-16 Pedagógiai interakció
  • 11126-16 Szakmódszertan
  • A munkaköri gyakorlatot  egészségügyi intézményben, vagy képző intézményben kell letölteni

A tananyag elmélyítését szolgálják a megszabott tartalmi és formai követelmények szerint kötelezően beadandó és értékelendő feladatok, melyek mind az elméleti, mind a gyakorlati részhez kapcsolódhatnak. A feladatokat az adott tananyagegység oktatója adja ki és értékeli, továbbá a szükséges egyeztetéseket a résztvevővel elvégzi, tutori feladatokat lát el. Képző oktatástechnológia segítséget ad (Google SharePoint vagy Google Tanterem, MS Office SharePoint stb.). A teljesítéshez óraszámot rendel (konzultáció). A feladatok egyéni teljesítésével a résztvevő a megszabott óraszámot teljesítette, amennyiben az oktató által adott minősítés eléri a „Megfelelt” (min. 60%) szintet. A konzultáció időtartamára oktatói felügyeletet biztosítunk, mely lehet skype, e-mail is.

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei a képzés bemeneti feltételein túl:

  • az előírt gyakorlat és a modulzáró vizsga sikeres teljesítése,
  • a felnőttképzési szerződésben meghatározottak teljesítése,
  • záródolgozat leadás az első vizsganap előtt egy hónappal, ami nem más mint egy önállóan megtervezett és kivitelezett egészségügyi gyakorlatvezetési / képzési projekt elkészítése minimum 10 oldal terjedelemben, a záródolgozat prezentálásával. A dolgozatot a vizsgaelnök jóváhagyásával, a vizsgabizottság értékeli. Az értékelés eredménye a szóbeli vizsgatevékenység eredményének részét képezi.

  


Hulkó Gyula Péter
projektvezető
E-mail: hulko.gyula@geniuszplusz.hu
Mobil: +36 70 885 7666