Egészségügyi gyakorlatvezető (E-001162/2015/A019)

Kiknek ajánljuk?

Ajánljuk mindazoknak, akik a különböző ellátási, szolgáltatási területeken, gyakorlati oktatás keretében, a szakmai elméleti képzéssel és a szakképzési dokumentumokkal összhangban megfelelően felkészítik az egészségügyi szakképzés tanulóit, résztvevőit a választott hivatásuk gyakorlására, a szükséges szakmai kompetencia megszerzésére.

Sikeres vizsgája után az egészségügyi gyakorlatvezető képes lesz:

  • gyakorlati munkaprogramot összeállítani;
  • segíteni a tanulási nehézséggel küzdő tanulót;
  • a tanulót objektíven értékelni;
  • reflektíven gondolkodni;
  • modern oktatási módszereket alkalmazni és IKT eszközöket használni;
  • a tanulót megfelelően motiválni;
  • tanulói csoportot irányítani;
  • szakmai vizsgát előkészíteni;
  • dokumentumokat elemezni, eredményeket feldolgozni;
  • a tanuló képességeit fejleszteni;
  • tanítási– tanulási folyamatot logikusan felépíteni.

Ahhoz, hogy el tudja kezdeni a képzést, az érettségin túl Országos Képzési Jegyzék (OKJ) előtti, illetve OKJ–ban szereplő egészségügyi szakképesítéssel, és 3 év egészségügyi munkakörben eltöltött gyakorlattal kell rendelkeznie.

Tanfolyami összefoglaló

 

Részvételi díj

Budapest

2017.10.14.

3 félév

1 szombat/hó (900-1820)

270.000,-

Részletfizetés

15 x 18.000,-

Vizsgadíj

70.000,-

Jelentkezése után megkapja az adott képzési csoport részletes menetrendjét, amely tartalmazza a program kivonatát, a gyakorlaton teljesítendő feladatokat, és a hozzájuk rendelt óraszámokat. Útmutatónk segítségére lesz a gyakorlat egyéni megszervezésében is. A képzés során az alábbi tananyagegységek követelményeit oktatjuk felkészült előadók és demonstrátorok segítségével.

 • 11125-16 Pedagógiai interakció
 • 11126-16 Szakmódszertan

A tananyag elmélyítését szolgálják a megszabott tartalmi és formai követelmények szerint kötelezően beadandó és értékelendő feladatok, melyek mind az elméleti, mind a gyakorlati részhez kapcsolódhatnak. A feladatokat az adott tananyagegység oktatója adja ki és értékeli, továbbá a szükséges egyeztetéseket a résztvevővel elvégzi, tutori feladatokat lát el. Képző oktatástechnológia segítséget ad (Google SharePoint vagy Google Tanterem, MS Office SharePoint stb.). A teljesítéshez óraszámot rendel (konzultáció). A feladatok egyéni teljesítésével a résztvevő a megszabott óraszámot teljesítette, amennyiben az oktató által adott minősítés eléri a „Megfelelt” (min. 60%) szintet. A konzultáció időtartamára oktatói felügyeletet biztosítunk, mely lehet skype, e-mail is.


A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei a képzés bemeneti feltételein túl:

 • az előírt gyakorlat teljesítése,
 • a modulzáró vizsga sikeres teljesítése,
 • a felnőttképzési szerződésben meghatározottak teljesítése,
 • záródolgozat leadás az első vizsganap előtt egy hónappal, ami nem más mint egy önállóan megtervezett és kivitelezett egészségügyi gyakorlatvezetési / képzési projekt elkészítése minimum 10 oldal terjedelemben, a záródolgozat prezentálásával. A dolgozatot a vizsgaelnök jóváhagyásával, a vizsgabizottság értékeli. Az értékelés eredménye a szóbeli vizsgatevékenység eredményének részét képezi.

 

 

   


Hulkó Gyula Péter
projektvezető
E-mail: hulko.gyula@geniuszplusz.hu
Mobil: +36 70 885 7666