Egészségügyi gyakorlatvezető (E-001162/2015/A019)

OKJ 55 720 01

Kiknek ajánljuk?

Ajánljuk mindazoknak, akik a különböző ellátási, szolgáltatási területeken, gyakorlati oktatás keretében, a szakmai elméleti képzéssel és a szakképzési dokumentumokkal összhangban megfelelően felkészítik az egészségügyi szakképzés tanulóit, résztvevőit a választott hivatásuk gyakorlására, a szükséges szakmai kompetencia megszerzésére.

Sikeres vizsgája után az egészségügyi gyakorlatvezető képes lesz:

 • gyakorlati munkaprogramot összeállítani;
 • segíteni a tanulási nehézséggel küzdő tanulót;
 • a tanulót objektíven értékelni;
 • reflektíven gondolkodni;
 • modern oktatási módszereket alkalmazni és IKT eszközöket használni;
 • a tanulót megfelelően motiválni;
 • tanulói csoportot irányítani;
 • szakmai vizsgát előkészíteni;
 • dokumentumokat elemezni, eredményeket feldolgozni;
 • a tanuló képességeit fejleszteni;
 • tanítási– tanulási folyamatot logikusan felépíteni.

Tanfolyami összefoglaló

Iskolai végzettség: érettségi

Szakmai előképzettség: Országos Képzési Jegyzék (OKJ) előtti, illetve OKJ-ban szereplő egészségügyi szakképesítés

Előírt gyakorlat: 3 év egészségügyi munkakörben eltöltött gyakorlat

Egészségügyi alkalmasság: foglalkozásegészségügyi szakellátó igazolása szükséges

 

Egyéni gyakorlattal

Központi gyakorlattal

Budapest

2018.02.24.

2 félév

2 szombat/hó (900-1820)

270.000,-

340.000,-

Részletfizetés

10 x 27.000,-

10 x 34.000,-

Vizsgadíj

70.000,-

70.000,-

Jelentkezése után megkapja az adott képzési csoport részletes menetrendjét, amely tartalmazza a program kivonatát, a gyakorlaton teljesítendő feladatokat, és a hozzájuk rendelt óraszámokat. Útmutatónk segítségére lesz a gyakorlat egyéni megszervezésében is. A képzés során az alábbi tananyagegységek követelményeit oktatjuk felkészült előadók és demonstrátorok segítségével.

 • 11125-16 Pedagógiai interakció
 • 11126-16 Szakmódszertan
 • A munkaköri gyakorlatot  egészségügyi intézményben, vagy képző intézményben kell letölteni

A tananyag elmélyítését szolgálják a megszabott tartalmi és formai követelmények szerint kötelezően beadandó és értékelendő feladatok, melyek mind az elméleti, mind a gyakorlati részhez kapcsolódhatnak. A feladatokat az adott tananyagegység oktatója adja ki és értékeli, továbbá a szükséges egyeztetéseket a résztvevővel elvégzi, tutori feladatokat lát el. Képző oktatástechnológia segítséget ad (Google SharePoint vagy Google Tanterem, MS Office SharePoint stb.). A teljesítéshez óraszámot rendel (konzultáció). A feladatok egyéni teljesítésével a résztvevő a megszabott óraszámot teljesítette, amennyiben az oktató által adott minősítés eléri a „Megfelelt” (min. 60%) szintet. A konzultáció időtartamára oktatói felügyeletet biztosítunk, mely lehet skype, e-mail is.

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei a képzés bemeneti feltételein túl:

 • az előírt gyakorlat és a modulzáró vizsga sikeres teljesítése,
 • a felnőttképzési szerződésben meghatározottak teljesítése,
 • záródolgozat leadás az első vizsganap előtt egy hónappal, ami nem más mint egy önállóan megtervezett és kivitelezett egészségügyi gyakorlatvezetési / képzési projekt elkészítése minimum 10 oldal terjedelemben, a záródolgozat prezentálásával. A dolgozatot a vizsgaelnök jóváhagyásával, a vizsgabizottság értékeli. Az értékelés eredménye a szóbeli vizsgatevékenység eredményének részét képezi.

 


Hulkó Gyula Péter
projektvezető
E-mail: hulko.gyula@geniuszplusz.hu
Mobil: +36 70 885 7666