Egészségügyi gyakorlatvezető (OKJ 55 720 01; E-001162/2015/A019)

Ajánljuk mindazoknak, akik a különböző ellátási, szolgáltatási területeken, gyakorlati oktatás keretében, a szakmai elméleti képzéssel és a szakképzési dokumentumokkal összhangban megfelelően felkészítik az egészségügyi szakképzés tanulóit, résztvevőit a választott hivatásuk gyakorlására, a szükséges szakmai kompetencia megszerzésére.

Tanfolyami összefoglaló

A képzés megkezdésének feltételei

 • Iskolai végzettség: érettségi
 • Szakmai előképzettség: minimum az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) előtti, illetve OKJ-ban szereplő egészségügyi szakképesítés.
 • Előírt gyakorlat: 3 év egészségügyi munkakörben eltöltött gyakorlat.
 • Egészségügyi alkalmasság: foglalkozásegészségügyi szakellátó igazolása szükséges.

Helyszín, kezdés, ütemezés

Város Jelentkezés Beiratkozás Első nap Vizsga Ütemezés
Budapest 2019.02.28 2019.03.02 2019.03.30 2020.03.25 Kb.1 hétvége / hó

A frontális (hétvégi) képzési alkalmak 900-tól maximum 1720-ig tartanak, az intézményi gyakorlat teljesítése minden esetben a fogadó egészségügyi intézmény munkarendje szerint 8-10 órában, alapvetően hétköznap történik.


Részvételi díj

 • Oktatási díj egyéni jelentkezőknek: 280.000,- Ft.
 • Vizsgadíj: 85.000,-
 • Részletfizetés egyéni jelentkezőknek: 8 x 35.000,- Ft + a vizsgadíj.
 • Részletfizetés intézményeknek, cégeknek: egyéb megállapodás hiányában az 1. részlet az oktatási díj, amely a képzés kezdetét követő hónap 10. napjáig esedékes. A második részlet a vizsgadíj, amely összeg a vizsgára történő jelentkezésig fizetendő.


Teljesítendő modulok

 • 11125-16 Pedagógiai interakció
 • 11126-16 Szakmódszertan

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei a képzés bemeneti feltételein túl
az előírt gyakorlat és a modulzáró vizsga sikeres teljesítése, továbbá záródolgozat leadása az első vizsganap előtt egy hónappal, ami nem más mint egy önállóan megtervezett és kivitelezett egészségügyi gyakorlatvezetési / képzési projekt elkészítése minimum 10 oldal terjedelemben, a záródolgozat prezentálásával. A dolgozatot a vizsgaelnök jóváhagyásával, a vizsgabizottság értékeli. Az értékelés eredménye a szóbeli vizsgatevékenység eredményének részét képezi.

A “Gyakorlatvezetés” 320 óra intézményi gyakorlata a résztvevő saját munkahelyén történik az ápolásvezetés irányítása mellett. A hospitálás (tanintézményben órák látogatása) szakképző vagy felnőttképzési intézményben történhet.


Képzési helyszínek

Budapest

 • Géniusz Plusz Oktatási KFT. 1165 Budapest, Veres Péter út 132. vagy 1143 Budapest, Gizella út 36.
 • Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház
 • Dél-Pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
 • Gottsegen György Országos KArdiológiai Intézet
 • Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház
 • Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

Miskolc

 • A frontális képzés helyszínét a pontos létszám ismeretében jelöljük ki.
 • BAZ MEgyei Kórház Egyetemi Oktató Kórház

Zalaegerszeg

 • 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 4-8. (Szám-Pont KFT. termeiben)
 • Zala Megyei Szent Rafael Kórház


 *Várjuk intézmények jelentkezését is, ha élni szeretnének a partnerintézményeknek nyújtott kedvezményekkel!
 

Hulkó Gyula Péter
képzési projektvezető
+36 70 885 7666
hulko.gyula@geniuszplusz.hu