CT/MR szakasszisztens (E-001162/2015/A073)

OKJ 55 725 16

A képzés célja

A képzés célja olyan szakember képzése, aki a képalkotó diagnosztika területén tevékenykedik, radiológus szakorvos vagy diplomás képalkotó diagnosztikai szakember irányítása mellett. Ismeri a CT és MRI berendezések működésének alapjait, biztonságos üzemeltetésük szabályait. Ismeri a sugárvédelmi jogszabályokat, munka-, tűz- és balesetvédelmi előírásokat, az aszepszis és antiszepszis szabályait, a betegjogokat.
Ismeri a képalkotó diagnosztikában alkalmazható CT/MRI vizsgálati technikákat. Megszerzett szakmai ismereteit (élettan, kórélettan, klinikum, anatómia, metszet-anatómia) alkalmazva felismeri a kóros elváltozásokat és az akut életveszélyes állapotokat. Ismeri a kontrasztanyagok alkalmazásának körét és az alkalmazás veszélyeit egyaránt. Az adott munkaterület munkafolyamatait elsajátítva, kompetenciájának megfelelően részt vesz a betegek diagnosztikus és terápiás ellátásának teljes folyamatában, adott műveleteket, vizsgálatokat protokollok alapján önállóan végez.
Munkáját hivatásként, empátiával gyakorolja, betartja, illetve betartatja annak jogi szabályait, valamint etikai normáit
.


Teljesítendő modulok

 • 11697–16 Computer Tomographia
 • 11701–16 Mágneses Rezonanciás Képalkotás
 • Összevont munkaköri gyakorlat

Jelentkezési feltételek

 • Iskolai végzettség: érettségi
 • Szakmai előképzettség (a felsoroltak valamelyike):
  • 54 725 09 Radiográfiai asszisztens szakképesítés.
  • Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alap és mesterképzési szakokon szerzett szakirányú képalkotó diagnosztikai analitikai szakképzettség
  • 52 725 16 Gyakorló képi, diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens,
  • 52 725 04 1000 00 00 Radiográfus
  • 52 5018 06 Röntgenasszisztens.
 • Előírt szakmai gyakorlat: nincs.
 • Egészségügyi alkalmasság: foglalkozásegészségügyi szakellátó igazolásával

Tanfolyami adatok:

Helyszín Típus Időtartam Elmélet Gyakorlat Óraszám
Budapest
Normál 10 hónap
Kedd, szerda, csütörtök 15.30-19.30 Kedd, szerda, csütörtök 8.00-13.00

E: 370

Gy: 370

Budapest Intenzív 1 félév Hétfőtől péntekig: 9.00-14.00 Hétfőtől péntekig: 9.00-14.000
Budapest Havi 1 hétvége 2 félév Szombat és vasárnap: 9.00-16.00 Egyéni beosztással.

 

Beiratkozás határideje: 2017.07.31.

A képzés a beiratkozást követő hónapban indul.


Pénzügyi kondíciók:

A) verzió: Saját munkahelyen töltött gyakorlattal, a gyakorlat egyéni ütemezés szerinti teljesítésével:

 • Részvételi díj: 240.000,- Ft
 • Vizsgadíj: 80.000,-Ft

A részvételi díj az elméleti képzés, a vizsgamegelőző gyakorlati feladat díját tartalmazza.

A gyakorlati területek, az ott végzendő feladatok felsorolását, valamint a teljesítendő maximális óraszámokat is tartalmazó szerződést jelentkezését követően megküldjük az intézménynek.

B) verzió: Központi gyakorlatszervezéssel és beosztással:

 • Részvételi díj: 380.000,- Ft
 • Vizsgadíj: 80.000,-Ft

A részvételi díj az elméleti és a teljes gyakorlati képzés, a vizsgamegelőző gyakorlati feladat díját tartalmazza.