Államháztartási ügyintéző (E-001162/2015/A44)

OKJ 54 344 04

A képzés célja

A képzés célja olyan államháztartási ügyintéző képzése, aki közreműködik a gazdálkodási problémák felismerésében, megfogalmazásában, a szükséges pénzügyi források felkutatásában, a kincstári bizonylatok elkészítésében, részt vesz a pénzügyi, szervezési, irányítási rendszer működtetésében. Pénzügyi beszámolókat, jelentéseket készít, elvégzi a saját pénzügyi tevékenységének teljes körű adminisztrációját, a kapcsolódó tevékenységek részleges adminisztrációját és elkészíti a kapcsolódó dokumentációkat. Alkalmas a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítására, szolgáltatására, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságára a számviteli alapelvek betartásával.
A szakképesítéssel rendelkező sikeres szakmai vizsgát követően képes lesz:

 • közreműködni a pénzgazdálkodási és az önkormányzatoknál a hitelgazdálkodási folyamatok lebonyolításában,
 • alkalmazni a hatósági eljárást szabályozó jogszabályokat,
 • alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárást szabályozó általános szabályokat, fontosabb rendelkezéseket,
 • átlátni az államháztartás rendszerét, felismerni az egyes alrendszerek kapcsolatát, az egyes szervek jogállását, hatáskörét, illetékességét és az ebből adódó feladatokat és munkája során azokat érvényesíteni,
 • elemezni az államháztartás és a monetáris rendszer kölcsönhatását, és ennek ismeretében végezni feladatait,
 • munkája során felhasználni a központi költségvetés működésének elvi és gyakorlati ismereteit,
 • munkája során alkalmazni az államháztartás egészének tervezési, végrehajtási, jóváhagyási rendszerét,
 • munkájához kapcsolódóan érvényesíteni a társadalombiztosítás fedezeti rendszerét, a biztosítási kötelezettség fogalmát, formáit,
 • alkalmazni a járulékfizetési szabályokat, átlátni a nyilvántartási rendszert, az ellátásokat,
 • betartani a közalkalmazottakra és köztisztviselőkre/kormánytisztviselőkre vonatkozó előírásokat,
 • alkalmazni az államháztartási számvitel szabályait,
 • munkája során érvényt szerezni az adózási alapelveknek, elősegíteni az adózók jogainak érvényesülését, munkaköre szerint számon kérni a kötelezettségek teljesítését,
 • felvilágosítani az ügyfeleket az adózással kapcsolatos kötelezettségekről, segítséget nyújtani azok teljesítéséhez, alkalmazni az egyes adózókra vonatkozó, adózónként eltérő eljárási szabályokat,
 • számítógépes programcsomagokat használni,
 • ellátni a projektek pénzügyi tervezését és menedzselését az előfinanszírozástól a program lezárásáig,
 • irodai szoftvereket használni,
 • összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából,
 • feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni,
 • munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni

Teljesítendő modulok

 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11498-12 Foglalkoztatás I.
 • 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
 • 11513-16 Adóigazgatási feladatok
 • 11514-14 Államháztartási feladatok
 • 11515-16 Költségvetés-gazdálkodási feladatok
 • 11501-16 Projektfinanszírozás
 • 11502-12 Projektfolyamatok követése

Jelentkezési feltételek

Iskolai végzettség: érettségi.
Szakmai végzettség: -.
Szakmai gyakorlat: -.
Egészségügyi alkalmasság: -.
Előzetesen elvárt ismeretek: -.
Egyéb feltételek: -.


Tanfolyami adatok

Jelentkezési határidő: 2017.09.30.


Képzés időtartama, ütemezése:

 • Havi egy teljes hétvége: szombaton és vasárnap 9.00-15.40-ig.

Pénzügyi kondíciók:

 • Oktatási díj: 480. 000,- Ft
 • Vizsgadíj: 60. 000,-
 • Fizetési könnyítés: havi kamatmentes részletfizetési lehetőség.

Jelentkezzen, hogy elküldhessem a képzési programmal és a tanfolyam menetével kapcsolatos részletes tájékoztatást!


 

Projektvezető: Hulkó Gyula Péter
E-mail: hulko.gyula@geniuszplusz.hu
Telefon: +36 70 885 7666