Céljaink a felnőttképzésben

     A szakképzés és a felnőttképzés tartalmi és formai megújulást él át. Kiindulási pont a Szakképzés 4.0 stratégia, amely új szemléletetű szabályozást honosít meg. A változás ránk nézve az alábbiakban érhető tetten.

Karrierlehetőség, vonzó környezet, naprakész oktatói tudás
 

     Részszakmák oktatását célzó projektjeinknek vagy szakképesítés megszerzésére irányuló képzéseinknek alkalmasnak kell lennie a résztvevők karrierlehetőségeinek a bővítésére. A szakmai tartalmakat ehhez igazítjuk. Célunk vonzó környezet és naprakész oktatói tudás biztosítása saját fejlesztések vagy szakmai együttműködések kialakítása révén.

     Képzéseink során a legújabb elméletek és gyakorlati technikák segítségével azonnal alkalmazható tudás átadását helyezzük a középpontba. Hozzájárulunk a résztvevők képességeinek, személyes kompetenciáik fejlesztéséhez, kiszélesítéséhez, munkaerejük piaci versenyképességének növeléséhez.

  • Elhivatott, igényes oktatók
  • Körültekintő fejlesztés
  • Szabáyozott folyamatok
Eredményes böngészést kívánok! 
 

Pál Zoltán
ügyezető, szakmai vezető
Géniusz Plusz Oktatási KFT.
E/2020/000015