Települési környezetvédelmi szaktechnikus (E-001162/2015/A061) OKJ 55 850 04

Ezzel a szakképesítéssel Ön környezetvédelmi technikusként (FEOR 3134) települési környezetvédelmi technikusi munkaköröket tölthet be

A képzés célja

A képzés célja olyan szakember képzése, aki önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját, a kiértékelt eredmények alapján meghatározza a tennivalókat.
A képzés elvégzése után a résztvevő képes lesz:

 • alkalmazni a szakmai előírásokat,
 • a környezeti adatokat nyilvántartani,
 • adatszolgáltatást végezni,
 • feltárni a környezet szennyező forrásait,
 • a szennyezőanyag-kibocsátásokat nyilvántartani,
 • nyilvántartani a védett természeti értékeket, szennyezett területeket,
 • részt venni a tervek készítésében,
 • méréseket végezni, értékelni,
 • mennyiségileg felmérni, és analitikai vizsgálatnak alávetni a különböző szennyezéseket (víz, - levegő, talaj) és hulladékokat,
 • közreműködni bírság kiszabásában,
 • közreműködni a levegő-, víz- és talajvédelmi feladatokban,
 • részt venni hulladékgazdálkodási, szennyvízkezelési feladatokban,
 • részt venni a fenntartási, kezelési feladatokban, környezetvédelmi ellenőrzésben, szabálysértési ügyek intézésében,
 • panaszok ügyében eljárni,
 • pályázati munkákban részt venni,
 • kapcsolatot tartani a környezet- és természetvédelmi hatóságokkal, önkormányzati területen a lakossággal,
 • közreműködni a környezetvédelmi jogszabályok, biztonságtechnikai előírások betartatásában,
 • üzemi megbízotti területen közreműködni a környezetbarát eljárások kidolgozásában és bevezetésében, valamint felvilágosítani a dolgozókat a használt berendezések káros hatásairól, és a védekezés módjáról,
 • szakhatósági területen kivizsgálni a bejelentéseket.

Teljesítendő modulok

 •  11974-16 Települési környezetvédelem

Jelentkezési feltételek

 • Iskolai végzettség: érettségi;
 • Szakmai előképzettség: környezetvédelmi technikus
 • Egészségügyi alkalmasság: szökséges, az Ön alkalmasságát foglalkozás-egészségügyi ellátó szolgálat igazolhatja.

Budapesti képzés

 • Időtartam: 8 hónap
 • 1. időszak ütemezése: kedd és csütörtök 8.00-13.00
 • 2. időszak ütemezése: szakmai portfólió összeállítása a képzővel történt egyeztetés alapján, alapvetően az 1. időszak ütemetéséhez illeszkedve.

Jelentkezési határidő a budapesti képzésre: 2017.09.15.


Esztergomi képzés

 • Időtartam: 8 hónap
 • 1. időszak ütemezése: kéthetente péntek (15.00-20.00) és szombat (9.00-15.40)
 • 2. időszak ütemezése: szakmai portfólió összeállítása a képzővel történt egyeztetés alapján, alapvetően az 1. időszak ütemetéséhez illeszkedve.

 Jelentkezési határidő az esztergomi képzésre: 2017.09.15.


Pénzügyi kondíciók:

 • Oktatási díj: 160. 000,- Ft
 • Vizsgadíj: 40. 000,-
 • Fizetési könnyítés: havi kamatmentes részletfizetési lehetőség.

Egyéb információ a képzésről

A szakmai portfóliót, amely formájában a szakdolgozathoz áll legközelebb és amellyel a szakmai gyakorlatot teljesíti, egy konkrét projekt keretében kell elkészíteni, melynek tartalma:

 • minta előkészítése, hulladékok vizsgálata műszeres analitikai módszerekkel,
 • dokumentáció és jegyzőkönyv elkészítése,
 • hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási és kísérődokumentáció kitöltése
 • alkalmazott technológia leírása
 • fotódokumentáció.

A 2. időszakban a szakmai portfólió összállításához nyújtunk segítséget, kapcsolódó konzultációk és terepgyakorlatok formájában.


 

Jelentkezzen, hogy elküldhessem a képzési programmal és a tanfolyam menetével kapcsolatos részletes tájékoztatást!


 

Projektvezető: Hulkó Gyula Péter
E-mail: hulko.gyula@geniuszplusz.hu
Telefon: +36 70 885 7666