Települési környezetvédelmi szaktechnikus (E-001162/2015/A061)

OKJ 55 850 04

Kiknek ajánljuk?

Ajánljuk mindazoknak, akiknek feladatuk lesz – önállóan vagy mérnöki irányítással, mérőműszerek segítségével – megállapítani a környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját, a kiértékelt eredmények alapján meghatározni a tennivalókat.

Munkája során feladata lesz tervezési, adatfeldolgozási és értékelési feladatok elvégzése, adatgyűjtés hatástanulmány készítéséhez. Vitás helyzeteket kell kezelnie, megoldania jogszabályi háttér alapján. Rendszeres kell majd dokumentumelemzéssel foglalkozni, javaslatokat összeállítani védetté nyilvánításhoz, azt indokolni. Munkakörének feladatai kiterjednek demográfiai elemzések készítésére, és az esetlegesen felmerülő elvándorlás okainak feltárására.

Tanfolyami összefoglaló

Iskolai végzettség

érettségi

Központi gyakorlattal

Saját munkahelyi gyakorlattal

Szakmai előképzettség

54 850 01 Környezetvédelmi technikus, vagy

54 850 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi technikus, vagy

54 850 02 0000 00 00 Természet- és környezetvédelmi technikus.

Egészségügyi alkalmasság

szükséges, foglalkozásegészségügyi szakellátó igazolásában

Helyszín

Fontos dátumok, határidők

Idő

Jelentkezés

Beiratkozás

Első nap

Budapest

2018.08.31.

2018.09.15.

2018.09.29.

2 félév, 2 szombat / hó

320.000,-

240.000,-

Részletfizetés

8 x 40.000,-

8 x 30.000,-

Vizsgadíj

70.000,-

70.000,-

 

A képzés során az alábbi tananyagegységek követelményeit oktatjuk felkészült előadók segítségével.

 • 11947-16 Települési környezetvédelem

Sikeres szakmai vizsgáját követően képes lesz:

  • alkalmazni a szakmai előírásokat,
  • nyilvántartani és kezelni a környezeti adatokat, adatszolgáltatást végezni,
  • feltárni a környezetszennyező forrásokat,
  • nyilvántartani a szennyezőanyag-kibocsátásokat, a védett természeti- és épített értékeket,
  • közreműködni építésügyi igazgatási feladatokban,
  • részt venni tervek készítésében,
  • közreműködni bírság kiszabásában,
  • közreműködni a levegő-, víz- és talajvédelmi feladatokban,
  • részt venni hulladékgazdálkodási, szennyvízkezelési feladatokban,
  • részt venni műemlékvédelemmel és műemlékfenntartással kapcsolatos feladatokban,
  • részt venni a fenntartási, kezelési feladatokban, környezetvédelmi ellenőrzésben, szabálysértési ügyek intézésében,
  • panaszok ügyében eljárni,
  • részt venni pályázati munkákban,
  • kapcsolatot tartani a környezet- és természetvédelmi hatóságokkal, önkormányzati területen a lakossággal,
  • közreműködni a környezetvédelmi jogszabályok, biztonságtechnikai előírások betartatásában,
  • üzemi megbízotti területen közreműködni a környezetbarát eljárások kidolgozásában és bevezetésében, valamint felvilágosítani a dolgozókat a használt berendezések káros hatásairól, és a védekezés módjáról,
  • szakhatósági területen kivizsgálni a bejelentéseket.

Jelentkezzen bátran, fizetési kötelezettsége csak a felnőttképzési szerződés megkötésével lesz, jelentkezésével nem.

 


foto_HGYP2.jpg
Hulkó Gyula Péter
projektvezető
hulko.gyula@geniuszplusz.hu
+36 70 885 7666