Környezetvédelmi technikus (E-001162/2015/A40) OKJ 54 850 01

A képzés célja

A képzés célja olyan környezetvédelmi technikus képzése, aki önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját, a kiértékelt eredmények alapján meghatározza a tennivalókat.
A szakképesítéssel rendelkező sikeres szakmai vizsgát követően képes lesz:

 • a környezeti adatokat nyilvántartani,
 • feltárni a különböző technológiák szennyező forrásait,
 • a szennyezőanyag-kibocsátásokat nyilvántartani,
 • nyilvántartani a védett természeti értékeket, a szennyezett területeket,
 • adatszolgáltatást végezni,
 • részt venni környezetvédelmi tervek készítésében,
 • méréseket végezni, értékelni,
 • mennyiségileg felmérni, és analitikai vizsgálatnak alávetni a különböző szennyezéseket (víz, levegő, talaj) és hulladékokat,
 • közreműködni a bírság kiszabásában,
 • közreműködni levegő-, víz- és talajvédelmi feladatokban,
 • részt venni hulladékgazdálkodási, szennyvízkezelési feladatokban,
 • részt venni a fenntartási, kezelési feladatokban, a környezetvédelmi ellenőrzésben, szabálysértési ügyek intézésében,
 • panaszok ügyében eljárni,
 • pályázatírási és megvalósítási munkákban részt venni,
 • kapcsolatot tartani a környezet- és természetvédelmi hatóságokkal, önkormányzati területen a lakossággal,
 • közreműködni a környezetvédelmi jogszabályok, biztonságtechnikai előírások betartatásában,
 • üzemi megbízotti területen közreműködni a környezetbarát eljárások kidolgozásában és bevezetésében, valamint felvilágosítani a dolgozókat a használt berendezések káros hatásairól, és a védekezés módjáról,
 • szakhatósági területen kivizsgálni a bejelentéseket.

Teljesítendő modulok

 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11938-16 Környezetvédelmi technikus feladatok
 • 10870-16 Környezetvédelmi ügyintéző feladatok
 • 11937-16 Környezetvédelmi alapismeretek

Jelentkezési feltételek

 • Iskolai végzettség: érettségi.
 • Szakmai előképzettség: -.
 • Előírt gyakorlat: -.
 • Egészségügyi alkalmasság: szükséges, az Ön alkalmasságát a foglalkozásegészségügyi szakellátó szolgálat igazolhatja.
 • Egyéb bemeneti követelmény: -.

 Budapesti képzés

 • Időtartam: 3 félév
 • 1. félév ütemezése: Kéthetente péntek délután (16.00-20.00) és szombat (9.00-15.40)
 • 2. félév ütemezése: összevont laboratóriumi gyakorlat kéthetente
  péntek délután (16.00-20.00) és szombat (9.00-15.40).
 • 3. félév: Szakmai portfólió készítése (kvázi szakdolgozat). Témája egy környezetvédelmi projekt. Kapcsolódó elméleti alkalmak és konzultációk elektronikus úton, terepgyakorlatok

Beiratkozás 2017. augusztus 26-án lesz. Jelentkezzen most, hogy ne maradjon le a képzésről


Pénzügyi kondíciók

 • Oktatási díj: 360. 000,- Ft
 • Vizsgadíj: 65. 000,-
 • Fizetési könnyítés: havi kamatmentes részletfizetés.

Jelentkezzen, hogy elküldhessem a képzési programmal és a tanfolyam menetével kapcsolatos részletes tájékoztatást!


 

Projektvezető: Hulkó Gyula Péter
E-mail: hulko.gyula@geniuszplusz.hu
Telefon: +36 70 885 7666