Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (E-001162/2015/A060)

OKJ 55 850 02

Kiknek ajánljuk?

Ajánljuk mindazoknak, akiknek feladatuk lesz a hatósági, szakintézeti és gazdasági egységek területén végzett környezetvédelmi analitikai (helyszíni műszeres és későbbi laboratóriumi), méréstechnikai feladatok végrehajtása, a mért adatok feldolgozása, értékelése.

A képzés során környezeti hatástanulmányhoz szakmai anyag készítése, amely tartalmazza a hatásterület térképi bemutatását, annak állapotát, a környezeti hatások terepi és laboratóriumi mérésének és értékelésének módját, a választott mérések elvégzését.

Tanfolyami összefoglaló

Iskolai végzettség

érettségi

Szakmai előképzettség (a felsoroltak közül)

54 850 01 Környezetvédelmi technikus;
54 850 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi technikus;
54 850 02 0000 00 00 Természet- és környezetvédelmi technikus.

Egészségügyi alkalmasság

szükséges, foglalkozásegészségügyi szakellátó igazolásában

Helyszín

Időtartam

Ütemezés

Tandíj

Budapest

1 félév: 2017.11.11-2018.05.31. (vizsga: 2018. június-július)

2 szombat/hó

140.000,-

Miskolc

1 félév: 2017.11.11-2018.05.31. (vizsga: 2018. június-július)

2 szombat/hó

Esztergom

1 félév: 2017.11.11-2018.05.31. (vizsga: 2018. június-július)

2 szombat/hó

Részletfizetés

4 x 35.000,-

Vizsgadíj

60.000,-

A képzés során az alábbi tananyagegységek követelményeit oktatjuk felkészült előadók segítségével.

 • 10872-16 Környezetvédelmi mérések

 Sikeres szakmai vizsgáját követően képes lesz:

 • A helyszíni (terepi) munka alkalmával:
  • részt venni a mintavételi eljárásokban,
  • előkészíteni és elvégezni a helyszíni vizsgálatokat,
  • ellátni a mintavételi utasításban foglalt feladatokat (nemzeti,- nemzetközi előírások és egyedi utasítások),
  • dokumentálni a mintavétel körülményeit (pl. mintavételi helyek azonosítása, meteorológiai jellemzők, vizsgált technológia, zajforrások, stb.).
 • A laboratóriumi elemzés során:
  • szakszerűen előkészíteni a vizsgálandó mintát a későbbi laboratóriumi elemzésre,
  • előkészíteni a mérést, a vizsgálatot (pl. levegő, talaj, víz, hulladék, ivóvíz vizsgálatok),
  • elvégezni a szükséges kalibrálásokat,
  • elvégezni a kapcsolódó számításokat és értékeléseket,
  • elvégezni a műszerek, eszközök karbantartását,
  • alkalmazni az adott vizsgálatra előírt minőségbiztosítási követelményeket,
  • mérési utasítás alapján dolgozni (nemzeti,- nemzetközi előírások és egyedi utasítások),
  • elvégezni a mérési eredmények, adatok számítógépes feldolgozását, értékelésre történő előkészítését.

 

Sikeres vizsgája után a következő munkaköröket töltheti be: környezetvédelmi szaktechnikus, emissziómérő technikus (környezetvédelem), környezet-ellenőrző laboráns, környezetvédelmi és vízminőségi laboráns, környezetvédelmi méréstechnikus.

Jentkezzen bátran, fizetési kötelezettsége csak a felnőttképzési szerződés megkötésével lesz, jelentkezésével nem.


 foto_HGYP2.jpg
Hulkó Gyula Péter
projektvezető
hulko.gyula@geniuszplusz
+36 70 885 7666