Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (E-001162/2015/A060) OKJ 55 850 02

Ezzel a szakképesítéssel Ön környezetvédelmi technikusként (FEOR 3134) emissziómérő technikus, környezet-ellenőrző laboráns, környezetvédelmi és vízminőségi laboráns, környezetvédelmi méréstechnikus, szennyvízlaboráns, víz és légtérvizsgáló laboráns, vízminőségvizsgáló laboráns munkaköröket tölthet be legjellemzőbben.

A képzés célja

A képzés célja olyan szakember képzése, akinek feladata a hatósági, szakintézeti és gazdasági egységek területén végzett környezetvédelmi analitikai (helyszíni műszeres és későbbi laboratóriumi) méréstechnikai feladatok végrehajtása, a mért adatok feldolgozása, értékelése.
A képzés elvégzése után a résztvevő képes lesz:

 • A helyszíni (terepi) munka alkalmával:
 • részt venni a mintavételi eljárásokban,
 • mintavételi tervet készíteni a szervezet szakmai irányítója számára,
 • előkészíteni és elvégezni a helyszíni vizsgálatokat,
 • ellátni a mintavételi utasításban foglalt feladatokat (nemzeti,- nemzetközi előírások és egyedi utasítások),
 • dokumentálni a mintavétel körülményeit (pl. mintavételi helyek azonosítása, meteorológiai jellemzők, vizsgált technológia, zajforrások stb.).

A laboratóriumi elemzés alkalmával:

 • szakszerűen előkészíteni a vizsgálandó mintát a későbbi laboratóriumi elemzésre,
 • előkészíteni a mérést, a vizsgálatot (pl. levegő, talaj, víz, hulladék, ivóvíz vizsgálatok),
 • elvégezni a szükséges kalibrálásokat,
 • elvégezni a kapcsolódó számításokat és értékeléseket,
 • elvégezni a műszerek, eszközök karbantartását,
 • alkalmazni az adott vizsgálatra előírt minőségbiztosítási követelményeket,
 • mérési utasítás alapján dolgozni (nemzeti,- nemzetközi előírások és egyedi utasítások,
 • elvégezni a mérési eredmények, adatok számítógépes feldolgozását, értékelésre történő előkészítését.

Teljesítendő modulok

 •  10872-16 Környezetvédelmi mérések

Jelentkezési feltételek

 • Iskolai végzettség: érettségi;
 • Szakmai előképzettség: környezetvédelmi technikus
 • Egészségügyi alkalmasság: szükséges, az Ön alkalmasságát foglalkozás-egészségügyi ellátó szolgálat igazolhatja.

Budapesti képzés

 • Időtartam: 8 hónap
 • 1. időszak ütemezése: kedd és csütörtök 8.00-13.00
 • 2. időszak ütemezése: szakmai portfólió összeállítása a képzővel történt egyeztetés alapján, alapvetően az 1. időszak ütemetéséhez illeszkedve.

Jelentkezési határidő a budapesti képzésre: 2017.09.15.


Esztergomi képzés

 • Időtartam: 8 hónap
 • 1. időszak ütemezése: kéthetente péntek (15.00-20.00) és szombat (9.00-15.40)
 • 2. időszak ütemezése: szakmai portfólió összeállítása a képzővel történt egyeztetés alapján, alapvetően az 1. időszak ütemetéséhez illeszkedve.

 Jelentkezési határidő az esztergomi képzésre: 2017.09.15.


Pénzügyi kondíciók:

 • Oktatási díj: 160. 000,- Ft
 • Vizsgadíj: 40. 000,-
 • Fizetési könnyítés: havi kamatmentes részletfizetési lehetőség.

Egyéb információ a képzésről

A szakmai portfóliót, amely formájában a szakdolgozathoz áll legközelebb és amellyel a szakmai gyakorlatot teljesíti, egy konkrét projekt keretében kell elkészíteni, melynek tartalma:

 • minta előkészítése, hulladékok vizsgálata műszeres analitikai módszerekkel,
 • dokumentáció és jegyzőkönyv elkészítése,
 • hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási és kísérődokumentáció kitöltése
 • alkalmazott technológia leírása
 • fotódokumentáció.

A 2. időszakban a szakmai portfólió összállításához nyújtunk segítséget, kapcsolódó konzultációk és terepgyakorlatok formájában.


Jelentkezzen, hogy elküldhessem a képzési programmal és a tanfolyam menetével kapcsolatos részletes tájékoztatást!


 

Projektvezető: Hulkó Gyula Péter
E-mail: hulko.gyula@geniuszplusz.hu
Telefon: +36 70 885 7666