Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (E-001162/2015/A060)

OKJ 55 850 02

Kiknek ajánljuk?

Ajánljuk mindazoknak, akiknek feladatuk lesz a hatósági, szakintézeti és gazdasági egységek területén végzett környezetvédelmi analitikai (helyszíni műszeres és későbbi laboratóriumi), méréstechnikai feladatok végrehajtása, a mért adatok feldolgozása, értékelése.

A képzés során környezeti hatástanulmányhoz szakmai anyag készítése, amely tartalmazza a hatásterület térképi bemutatását, annak állapotát, a környezeti hatások terepi és laboratóriumi mérésének és értékelésének módját, a választott mérések elvégzését.

Tanfolyami összefoglaló

Iskolai végzettség

érettségi

Központi gyakorlattal

Saját munkahelyi gyakorlattal

Szakmai előképzettség

54 850 01 Környezetvédelmi technikus, vagy

54 850 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi technikus, vagy

54 850 02 0000 00 00 Természet- és környezetvédelmi technikus.

Egészségügyi alkalmasság

szükséges, foglalkozásegészségügyi szakellátó igazolásában

Helyszín

Fontos dátumok, határidők

Idő

Jelentkezés

Beiratkozás

Első nap

Budapest

2018.08.31.

2018.09.15.

2018.09.29.

2 félév, 2 szombat / hó

320.000,-

240.000,-

Részletfizetés

8 x 40.000,-

8 x 30.000,-

Vizsgadíj

70.000,-

70.000,-

A képzés során az alábbi tananyagegységek követelményeit oktatjuk felkészült előadók segítségével.

 • 10872-16 Környezetvédelmi mérések

 Sikeres szakmai vizsgáját követően képes lesz:

 • A helyszíni (terepi) munka alkalmával:
  • részt venni a mintavételi eljárásokban,
  • előkészíteni és elvégezni a helyszíni vizsgálatokat,
  • ellátni a mintavételi utasításban foglalt feladatokat (nemzeti,- nemzetközi előírások és egyedi utasítások),
  • dokumentálni a mintavétel körülményeit (pl. mintavételi helyek azonosítása, meteorológiai jellemzők, vizsgált technológia, zajforrások, stb.).
 • A laboratóriumi elemzés során:
  • szakszerűen előkészíteni a vizsgálandó mintát a későbbi laboratóriumi elemzésre,
  • előkészíteni a mérést, a vizsgálatot (pl. levegő, talaj, víz, hulladék, ivóvíz vizsgálatok),
  • elvégezni a szükséges kalibrálásokat,
  • elvégezni a kapcsolódó számításokat és értékeléseket,
  • elvégezni a műszerek, eszközök karbantartását,
  • alkalmazni az adott vizsgálatra előírt minőségbiztosítási követelményeket,
  • mérési utasítás alapján dolgozni (nemzeti,- nemzetközi előírások és egyedi utasítások),
  • elvégezni a mérési eredmények, adatok számítógépes feldolgozását, értékelésre történő előkészítését.

 

Sikeres vizsgája után a következő munkaköröket töltheti be: környezetvédelmi szaktechnikus, emissziómérő technikus (környezetvédelem), környezet-ellenőrző laboráns, környezetvédelmi és vízminőségi laboráns, környezetvédelmi méréstechnikus.

Jentkezzen bátran, fizetési kötelezettsége csak a felnőttképzési szerződés megkötésével lesz, jelentkezésével nem.


 foto_HGYP2.jpg
Hulkó Gyula Péter
projektvezető
hulko.gyula@geniuszplusz.hu
+36 70 885 7666