Hulladékválogató és -feldolgozó (E-001162/2015/A058) OKJ 21 851 02

Ezzel a szakképesítéssel Ön hulladékosztályzóként (FEOR 9212) elektronikai hulladékválogató, -feldolgozó, hulladékosztályozó munkás és hulladékválogató munkaköröket tölthet be legjellemzőbben.

A képzés célja

A képzés célja olyan szakember képzése, akinek alapvető feladata az anyagában kevert, valamint az ipari feldolgozásnak nem megfelelő idegen anyagokkal kevert hulladékok szétvá-logatása. A válogatási feladat végezhető gépi vagy kézi úton, vagy a két mód együttes alkal-mazásával. A válogatás célja, hogy homogén, ipari felhasználásra alkalmas hulladék keletkezzen a válogatás után. A válogatott hulladékok ezt követően feldolgozásra kerülnek, melynek célja a felhasználókhoz történő hulladék-továbbítás
A képzés elvégzése után a résztvevő képes lesz:

 • a munkavégzés során a rakodási, tárolási, válogatási szabályokat, valamint ezekkel összefüggésben lévő munka- és tűzvédelmi előírásokat a biztonságos munkavégzés érdekében betartani
 • ellenőrizni a válogató- és feldolgozógépek biztonságos működését,
 • ellenőrizni az egyéni és kollektív védőeszközök meglétét és állapotát,
 • betartani és betartatni a kapcsolódó környezetvédelmi előírásokat,
 • gondoskodni a szükséges tárolóeszközök és területek rendelkezésre állásáról,
 • ellenőrizni a beérkező hulladékokat, szükség esetén mintát venni azokból,
 • gondoskodni a hulladékok szabvány szerinti válogatásáról,
 • gondoskodni a hulladékok egységrakomány képzéséről,
 • betartani a technológiai utasításokat és ellenőrizni a szelektív hulladékok minőségét,
 • közreműködni a veszélyt jelentő hibák kijavításában.

Teljesítendő modulok

 •  10868-12 Hulladékválogatás- és feldolgozás

Jelentkezési feltételek

 • Iskolai végzettséget nem igényel
 • Egészségügyi alkalmasság szükséges, amelyet foglalkozás-egészségügyi ellátó szolgálat igazolhat.

Tanfolyami adatok

Óraszám:

 • Elmélet: 36 óra

 • Gyakorlat:  84 óra

 • Összesen: 120 óra

Helyszín, képzés kezdete, pénzügyi kondíciók:

 • Csak egyedi ajánlatkérés alapján


Jelentkezzen, hogy elküldhessem a képzési programmal és a tanfolyam menetével kapcsolatos részletes tájékoztatást!


 

Projektvezető: Hulkó Gyula Péter
E-mail: hulko.gyula@geniuszplusz.hu
Telefon: +36 70 885 7666