Hulladékgyűjtő és -szállító (E-001162/2015/A057) OKJ 21 851 01

A szakképesítéssel kuka-tömörítő (pormentes) szemétgyűjtőgép-kezelő, félpormentes szemétgyűjtőgép kezelője, cseretartályos szemétgyűjtő- gép kezelője, rakodó szemétszállító, szemeteskocsin felöntő munkaköröket tölthet be a legjellemzőbben (FEOR 8423 vagy 9211).

A képzés célja

A képzés célja olyan szakember képzése, aki a hulladékok keletkezésének helyéről a gyűjtő, feldolgozó, vagy felhasználó telepére történő hulladék-továbbítás. Munkavégzése során köteles a hulladék gyűjtésére, a rakodási helyekre, a közlekedés szabályaira, valamint ezekkel összefüggésben lévő munka- és tűzvédelmi előírásokra tekintettel lenni, azokat a biztonságos munkavégzésnek megfelelően betartani.
A képzés elvégzése után a résztvevő képes lesz:

 • a különféle méretű hulladéktároló edényzet biztonságos mozgatására
 • a hulladékfajták szerinti kézi ürítés szabályszerű ellátására
 • gondoskodni a rakodási és biztonsági előírások betartásáról
 • kezelni a különböző típusú hulladékgyűjtő- és szállító gépek berendezéseit
 • betartani és betartatni a hatósági és munkahelyi előírásokat (engedélyek, technológia)
 • biztosítani a hulladék környezetvédelmi előírásoknak megfelelő gyűjtését
 • együttműködni a gépjármű vezetőjével
 • ellátni a hulladék átadásával kapcsolatos feladatokat
 • elvégezni a hulladék lerakását
 • földeríteni és felismerni a különböző veszélyforrásokat
 • ellenőrizni az egyéni és a kollektív védőeszközök meglétét és állapotát
 • közreműködni a haváriák következményeinek felszámolásában.
   

Teljesítendő modulok

 •  10867-16 Hulladékgyűjtés és -szállítás

Jelentkezési feltételek

 • Iskolai végzettséget nem igényel
 • Egészségügyi alkalmasság szükséges, amelyet foglalkozás-egészségügyi ellátó szolgálat igazolhat.

Tanfolyami adatok

Óraszám:

 • Elmélet: 36 óra

 • Gyakorlat:  84 óra

 • Összesen: 120 óra

Helyszín, képzés kezdete, pénzügyi kondíciók:

 • Csak egyedi ajánlatkérés alapján


Jelentkezzen, hogy elküldhessem a képzési programmal és a tanfolyam menetével kapcsolatos részletes tájékoztatást!


 

Projektvezető: Hulkó Gyula Péter
E-mail: hulko.gyula@geniuszplusz.hu
Telefon: +36 70 885 7666