Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (E-001162/2015/A059) OKJ 55 850 01

A szakképesítéssel hulladékgazdálkodással kapcsolatos környezetvédelmi technikusi munkaköröket tölthet be (FEOR 3134).

A képzés célja

Célunk olyan szakemberek képzése,akik munkájukat önállóan, vagy mérnöki irányítással, projektszervezetben is képesek az elvárásoknak megfelelően ellátni. Ehhez meg kell ismerniük a
munkája során használandó berendezéseket, fel kell tudniuk tárni az adott tecnológia szennyező forrásait,
tudniuk kell analitikai vizsgálatokat végezni, azok eredményeket dokumentálni, környezetvédelmi elemzői, ellenőri munkát végezni.


Teljesítendő modulok

 •  10871-16 Hulladékgazdálkodás

Jelentkezési feltételek

 • Iskolai végzettség: érettségi;
 • Szakmai előképzettség: környezetvédelmi technikus
 • Egészségügyi alkalmasság: szökséges, az Ön alkalmasságát foglalkozás-egészségügyi ellátó szolgálat igazolhatja.

Budapesti képzés

 • Időtartam: 8 hónap
 • 1. időszak ütemezése: kedd és csütörtök 8.00-13.00
 • 2. időszak ütemezése: szakmai portfólió összeállítása a képzővel történt egyeztetés alapján, alapvetően az 1. időszak ütemetéséhez illeszkedve.

Jelentkezési határidő a budapesti képzésre: 2017.09.15.


Esztergomi képzés

 • Időtartam: 8 hónap
 • 1. időszak ütemezése: kéthetente péntek (15.00-20.00) és szombat (9.00-15.40)
 • 2. időszak ütemezése: szakmai portfólió összeállítása a képzővel történt egyeztetés alapján, alapvetően az 1. időszak ütemetéséhez illeszkedve.

Jelentkezési határidő az esztergomi képzésre: 2017.09.15.


Pénzügyi kondíciók:

 • Oktatási díj: 160. 000,- Ft
 • Vizsgadíj: 40. 000,-
 • Fizetési könnyítés: havi kamatmentes részletfizetési lehetőség.

Egyéb információ a képzésről

A szakmai portfóliót, amely formájában a szakdolgozathoz áll legközelebb és amellyel a szakmai gyakorlatot teljesíti, egy konkrét projekt keretében kell elkészíteni, melynek tartalma:

 • minta előkészítése, hulladékok vizsgálata műszeres analitikai módszerekkel,
 • dokumentáció és jegyzőkönyv elkészítése,
 • hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási és kísérődokumentáció kitöltése
 • alkalmazott technológia leírása
 • fotódokumentáció.

A 2. időszakban a szakmai portfólió összállításához nyújtunk segítséget, kapcsolódó konzultációk és terepgyakorlatok formájában.Jelentkezzen, hogy elküldhessem a képzési programmal és a tanfolyam menetével kapcsolatos részletes tájékoztatást!


 

Projektvezető: Hulkó Gyula Péter
E-mail: hulko.gyula@geniuszplusz.hu
Telefon: +36 70 885 7666