Ingatlanközvetítő (E-001162/2015/A045) OKJ 52 341 02

Ön ezzel a végzettséggel – munkavállalóként, vagy vállalkozás keretében – ingatlanügynökként, ingatlanforgalmazási ügyintézőként (FEOR 3633) láthatja el feladatát.

Kiknek ajánljuk?

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak, akik majd ingatlanok (házingatlanok és telkek) adásvételét és cseréjét, lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, telkek bérbeadását közvetítik.  Munkája során az ingatlanokat felkutatja és azok forgalmi értékbecslését elvégzi; az ügyletek lebonyolításához szükséges dokumentációk, okiratok beszerzésével és előkészítésével összefüggő feladatokat elvégzi. A képzés során a felsorolt feladatok elvégzéséhez kompetenciák fejlesztése vagy kialakítása a célunk. Sikeres vizsgáját követően képes lesz:

 • kezelni az ingatlanpiac kínálati és kínálati oldalát;
 • elvégezni a kapcsolódó adminisztrációs feladatokat;
 • fejleszteni szakmai ismereteit, követni az európai szabályokat;
 • lebonyolítani az adásvételt, a bérleti megállapodás megkötését, ingatlanok cseréjét;
 • részt venni a minőségirányítási rendszer kialakításában;
 • adatbázist készíteni, számítástechnikai tevékenységet, statisztikai gazdasági számításokat végezni;
 • befektetői szakértői anyagot készíteni, marketingtevékenységet végezni;
 • ingatlan forgalmi értékbecslést készíteni.

Tanfolyami adatok

Szükséges iskolai előképzettség: érettségi.

Kérje előzetesen megszerzett tudása beszámítását jogi ismeretkből, vagy építészeti-műszaki ismeretekből! Az eljárás segítségével felmentést kaphat az adott tananyagelem foglalkozásainak látogatása alól! Időt és pénzt takaríthat meg. Beszámíthatóak a dokumentumokkal igazolható jogi, vagy építészeti műszaki tanulmányok, illetve kérheti írásbeli teszt megírását is, így 40.000,- forint spórolható meg tananyagelemenként! Összesen 80.000,- Ft-ot takarítható meg.

Budapesti képzés (az ajánlat azonosítója: INKÖZ 17-050/2018/Budapest)

Határidők a beiratkozásig

Beszámítás nélkül

1 tananyagelem beszámításával

2 tananyagelem beszámításával

Jelentkezési határidő

A beiratkozásig folyamatos

A beiratkozásig folyamatos

A beiratkozásig folyamatos

Dokumentumok beküldése

A beiratkozásig folyamatos

A beiratkozásig folyamatos

A beiratkozásig folyamatos

Előzetes tudás beszámítása

-

2018.09.29. 900

2018.09.29. 900

Beiratkozás

2018.09.29. 900

2018.09.29. 1230

Tervezett tanfolyami menetrend

Építészeti-műszaki ismeretek

2018.10.06-07. (900-1540) - felmentés(ek) esetén fakultatív

Közgazdasági / pénzügyi ismeretek

2018.10.27-28. (900-1540)

Jogi ismeretek

2018.11.17-18. (900-1540) - felmentés(ek) esetén fakultatív

Közgazdasági / pénzügyi ismeretek

2018.11.24-25. (900-1540)

Építészeti-műszaki ismeretek

2018.12.08-09. (900-1540) - felmentés(ek) esetén fakultatív

Közgazdasági / pénzügyi ismeretek

2019.01.12-13. (900-1540)

Jogi ismeretek

2019.01.26-27. (900-1540) - felmentés(ek) esetén fakultatív

Közgazdasági / pénzügyi ismeretek

2019.02.09-10. (900-1540)

Záródolgozati konzultáció

Elektronikus módon egyéni rend szerint 2019.01.10-03.10-ig

Modulzáró vizsga : írásbeli (min. 60%)

11245-12 Ingatlanvagyon-értékelő feladatai modul: 2019.02.23. 930

Záródolgozat leadása, jelentkezés vizsgára

2019.03.10.

Vizsgafelkészítés

2019.04.13-14.

2019.04.27-28.

Komplex szakmai vizsga

2019. május hó

Oktatási díj

240.000,-

200.000,-

160.000,-

Vizsgadíj (vd)

60.000,-

60.000,-

60.000,-

Részletfizetés

5 x 48.000,- + vd

5 x 40.000,- + vd

5 x 32.000,- + vd

Esztergomi képzés (az ajánlat azonosítója INKÖZ 16-087/2018/Esztergom)

Esztergomban intenzív formában, akár “bentlakásos” formában szervezett képzésünkön is bizonyítványt szerezhet! Nézze át az alábbi táblázatot!

Határidők a beiratkozásig

Beszámítás nélkül

Jog beszámításával

Építészeti beszámításával

Mindkettő beszámításával

Jelentkezési határidő

2018.11.15

2018.11.05

2018.11.05

2018.11.05

Dokumentumok beküldése

2018.11.20

2018.11.15

Előzetes tudás beszámítása eljárás lezárása

-

2018.11.17. 900

2018.11.17. 900

Beiratkozás

2018.11.24. 930

Tervezett tanfolyami menetrend (a frontális képzési napokon 900-1540 óra között)

1. blokk: Építészeti-műszaki ismeretek

2019.01.08-12

-

-

2. blokk: Jogi ismeretek

2019.01.29-02.01

-

2019.01.29-02.01

-

3. blokk: Közgazdaság / pénzügy 1.

2019.02.12-15

4. blokk: Közgazdaság / pénzügy 2.

2019.02.26-03.01

Záródolgozati konzultáció

2019.02.18-03.31-ig

Záródolgozat leadása, jelentkezés vizsgára

2019.04.05-ig

5. blokk: Vizsgafelkészítés

2019.04.23-26-ig

Komplex szakmai vizsga várhatóan

2019. május hó.

Oktatási díj

240.000,-

200.000,-

200.000,-

160.000,-

Vizsgadíj (vd)

60.000,-

60.000,-

60.000,-

60.000,-

Részletfizetés

3 x 80.000 + vd

40.000 + 2 x 80.000 + vd

2 x 100.000 + vd

40.000 + 2 x 60.000 + vd

Vizsgáztatási követelmények, a vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, itt a 11244-12 Ingatlanközvetítő feladatai modul írásbeli modulzáró vizsgájának teljesítése. A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt legalább 60%-os szinten teljesíti.

A jelölt által - a valóságban létező lakó ingatlanra vonatkozó, összehasonlító piaci értékelési módszerrel készített - ingatlan értékelési szakvélemény benyújtása  

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése, ismertetése: Ingatlanértékelési prezentáció. A gyakorlati vizsgán a jelölt a vizsga szervezője által meghatározott prezentációs technika alkalmazásával bemutatja az általa előzetesen benyújtott ingatlan értékelési szakvélemény tárgyát képező ingatlant, az általa alkalmazott értékelést, továbbá rövid szakmai beszélgetés keretében választ ad az általa készített szakvéleménnyel kapcsolatban felmerülő kérdésekre.

 • A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése, ismertetése: Az ingatlanközvetítés műszaki, jogi, gazdasági és gyakorlati vonatkozásai. Az írásbeli vizsgatevékenység feladatlapja a megadott szakmai követelménymodulhoz tartozó szakmai ismereteket tartalmazza tesztkérdések és gyakorlati számítási feladatok formájában.

 • A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorból húzott kérdésekre.

 • A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 15 perc
 • A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

  


 

 

 foto_HGYP2.jpg

Projektvezető: Hulkó Gyula Péter
E-mail: hulko.gyula@geniuszplusz.hu
Telefon: +36 70 885 7666