Demencia gondozó

Kiknek ajánljuk?

Ajánljuk mindazoknak, akik majd demencia gondozóként interprofesszionális (különböző szakmák képviselőinek együttműködése egy cél elérése érdekében) csapat tagjaként végzik munkájukat.
A demenciával élő személyek komplex ellátása során együttműködik más szakmák képviselőivel. Felismeri a demencia betegség korai tüneteit, a behavioural and psychological symptoms of dementia, azaz a demencia magatartási és pszichológiai tüneteit (a továbbiakban BPSD tüneteket) és a megváltozott viselkedést, és segítséget nyújt a kognitív zavarok enyhítésében.


A tanfolyam alapadatai

 • A szakképesítés neve: Demencia gondozó. A programkövetelmény azonosítója: 09214001.
 • A képzés szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés.
 • A képesítést előíró jogszabály: 1/2000 (I.7) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 6. § (5a) bekezdés d) pont.

A képzés megkezdésének feltételei

 • Iskolai végzettég: alapfokú végzettség
 • Szakmai előképzettség:  az alábbi szociális és egészségügyi alapképesítés valamelyike.
  • A 12/2020. kormányrendelet szerint: Szociális ápoló és gondozó (4 0923 22 03) | Szociális és rehabilitációs szakgondozó (5 0923 22 06) | Szociális és mentálhigiénés szakgondozó (5 0923 22 05) | Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens (5 0923 22 04) | Ápoló (5 0913 03 01) | Egészségügyi asszisztens (5 0913 03 02) | Gyakorló ápoló (5 0913 03 04) | Rehabilitációs terapeuta (5 0923 03 09) |
  • A 150/2012. (VII. 06.) Kormányrendelet szerint: | 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens | 32 723 01 Ápolási asszisztens | 55 723 01 Ápoló | 54 720 01 Egészségügyi asszisztens | 55 762 01 Foglalkozás-szervező | 55 723 07 Geriátriai és krónikus beteg szakápoló | 55 762 02 Gerontológiai gondozó | 52 723 01 Gyakorló ápoló | 54 723 02 Gyakorló ápoló | 52 720 03 Gyakorló gyógyszertári asszisztens | 52 723 03 Gyakorló mentőápoló | 54 723 01 Gyakorló mentőápoló | 55 723 11 Mentőápoló | 55 762 05 Szenvedélybeteg gondozó | 54 762 02 Szociális asszisztens | 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló | 54 762 03 Szociális szakgondozó |
  • A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szerint: szociális munkás | okleveles egészségügyi szociális munkás | okleveles szociális munkás | gyógytornász | fizioterapeuta | okleveles rehabilitációs szakember | mentálhigiénikus | diplomás ápoló | szociálpedagógus | szociális menedzser | gerontagógus |
 • Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges.
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: idősellátással foglalkozó személyes gondoskodást nyújtó alap- vagy szakosított intézményben gondozó, ápoló, vezető gondozó, vezető ápoló, terápiás munkatárs (korábban: szociális és mentálhigiénés munkatárs) munkakörben eltöltött összefüggő 1 év szakmai gyakorlat. A gyakorlati időbe nem számít bele: a GYED, GYES időszaka, a harminc napnál hosszabb ideig tartó fizetés nélküli szabadság időtartama, továbbá minden olyan időszak, amikor munkabér kifizetésére nem állt fenn jogosultság.


A képzés tartalma

| Demenciával élő személyek ápolása, gondozása | Demencia gondozás intézményi gyakorlata és projektmunka | elmélet: 240 óra | Gyakorlat: 360 óra | Összesen: 600 óra |


Elmélet havi egy hétvége (szombaton és vasárnap), a munkaköri gyakorlat a választott módon. Csoportok indulnak a következő helyszíneken:

Budapest

Jelentkezési határidő
2023.05.31.
Első tanítási nap 2023.06.17.  
Időtartam 12 hónap
Díj képzői gyakorlatszervezéssel 295.000,-
Díj saját munkahelyi gyakorlattal 240.000,-

 


 

| Központi ügyfélszolgálat: +36 1 770 7835 | info@geniuszplusz.hu |

| Hulkó Gyula Péter projektvezető: +36 1 770 7315 | hulko.gyula@geniuszplusz.hu |

| Tóth Erika projektasszisztens: +36 1 770 7316 | toth.erika@geniuszplusz.hu |


| Demencia gondozó | A követelmény |


A vizsga díját, amely várhatóan 55-85 ezer Ft lesz, a vizsgaszervezőnek kell majd megfizetnie.


Fontos tudni!

 1. A felnőttképző nem lehet vizsgaszervező.
 2. A vizsgadíj meghatározásánál vizsgaszervezőnek figyelembe kell vennie a vizsga időpontjában érvényes minimálbér összegét, a vizsgatevékenységek számát, azok dolgi költségeit, továbbá a vizsgára jelentkezők létszámát is. A vizsgadíjat a vizsgaszervező számlázza a vizsgázónak.
 3. A képesítő bizonyítványa birtokában betölthető munkakörökről, elvégezhető feladatai kompetencia-határairól, továbbá a fizetési kategóriákba való besorolásáról hitelt érdemlő információt jelenlegi vagy jövőbeli munkáltatójától kaphat.

Géniusz Plusz Oktatási KFT. (ny.t.sz.: B/2020/000867; engedélyszám: E/2020/000015)